223-0309/01 – Technologie betonu a maltovin (TBM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Specializační předmět seznamuje posluchače s vlastnostmi dílčích komponent betonu a maltovin a se zásadami navrhování betonových směsí a maltovin. Detailně si všímá také souvisejících norem českých a evropských, destruktivního i nedestruktivního zkušebnictví a zásad kontroly jakosti. Pozornost věnuje také výrobě, dopravě a ošetřování čerstvého betonu v konstrukcích.. Cílem je kvalifikované a kompetentní používání betonů a maltovin v konstrukcích staveb, jejich výroba a ošetřování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti doktorandů z předmětu Stavební hmoty o vědní oblasti týkající se technologie betonů a maltovin a složek betonových směsí. Zvýšenou pozornost věnuje navrhování, výrobě a ošetřování čerstvých betonů, maltovin a prefabrikátů.

Povinná literatura:

[1] Pytlík, P. Technologie betonu, VUT Brno 2000. [2] Beton - příručka technologa 2005. [3] ČSN EN 206 - 1: Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. [4] ČSN 732400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí. [5] ČSN EN 12350 - 1: Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků. [6] ČSN EN 12350 - 2: Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím. [7] ČSN EN 12350 - 3: Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe. [8] ČSN EN 12350 - 4: Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti. [9] ČSN EN 12350 - 5: Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím. [10]ČSN EN 12350 - 6: Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost. [11]ČSN EN 12350 - 7: Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu. [12]ČSN EN 12390 - 1: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy. [13]ČSN EN 12390 - 2: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti [14]ČSN EN 12390 - 3: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. [15]ČSN EN 12390 - 4: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy. [16]ČSN EN 12390 - 5: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles. [17]ČSN EN 12390 - 6: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles. [18]ČSN EN 12390 - 7: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu. [19]Říha, J. Technologie stavebních dílců.

Doporučená literatura:

zejnéna: [1] Pytlík, P. Technologie betonu, VUT Brno 2000. [2] Beton - příručka technologa 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Výroba a těžba komponent - betonových a maltových směsí. 2. Složky betonových a maltových směsí, jejich vlastnosti a požadavky na kvalitu 3. Navrhování složení betonových a maltových směsí. 4. Příprava a zpracování čerstvého betonu a maltovin. 5. Vyztužený a předpjatý beton. 6. Prafabrikace a průmyslová výroba stavebních dílců. 7. Výroba stavebních dílců. 8. Fyzikální a mechanické zkoušky složek betonů a maltovin. 9. Zkoušení betonů a maltovin, jejich složek a směsí, kontrola jakosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku