223-0309/02 – Technologie betonu a maltovin (TBM)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Specializační předmět seznamuje posluchače s vlastnostmi dílčích komponent betonu a maltovin a se zásadami navrhování betonových směsí a maltovin. Detailně si všímá také souvisejících norem českých a evropských, destruktivního i nedestruktivního zkušebnictví a zásad kontroly jakosti. Pozornost věnuje také výrobě, dopravě a ošetřování čerstvého betonu v konstrukcích.. Cílem je kvalifikované a kompetentní používání betonů a maltovin v konstrukcích staveb, jejich výroba a ošetřování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti doktorandů z předmětu Stavební hmoty o vědní oblasti týkající se technologie betonů a maltovin a složek betonových směsí. Zvýšenou pozornost věnuje navrhování, výrobě a ošetřování čerstvých betonů, maltovin a prefabrikátů.

Povinná literatura:

[1] Pytlík, P. Technologie betonu, VUT Brno 2000. [2] Beton - příručka technologa 2005. [3] ČSN EN 206 - 1: Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. [4] ČSN 732400: Provádění a kontrola betonových konstrukcí. [5] ČSN EN 12350 - 1: Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků. [6] ČSN EN 12350 - 2: Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím. [7] ČSN EN 12350 - 3: Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe. [8] ČSN EN 12350 - 4: Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti. [9] ČSN EN 12350 - 5: Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím. [10]ČSN EN 12350 - 6: Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost. [11]ČSN EN 12350 - 7: Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu. [12]ČSN EN 12390 - 1: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy. [13]ČSN EN 12390 - 2: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti [14]ČSN EN 12390 - 3: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. [15]ČSN EN 12390 - 4: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy. [16]ČSN EN 12390 - 5: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles. [17]ČSN EN 12390 - 6: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles. [18]ČSN EN 12390 - 7: Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu. [19]Říha, J. Technologie stavebních dílců.

Doporučená literatura:

zejnéna: [1] Pytlík, P. Technologie betonu, VUT Brno 2000. [2] Beton - příručka technologa 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

----------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Výroba a těžba komponent - betonových a maltových směsí. 2. Složky betonových a maltových směsí, jejich vlastnosti a požadavky na kvalitu 3. Navrhování složení betonových a maltových směsí. 4. Příprava a zpracování čerstvého betonu a maltovin. 5. Vyztužený a předpjatý beton. 6. Prafabrikace a průmyslová výroba stavebních dílců. 7. Výroba stavebních dílců. 8. Fyzikální a mechanické zkoušky složek betonů a maltovin. 9. Zkoušení betonů a maltovin, jejich složek a směsí, kontrola jakosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku