223-0310/01 – Analýza obrazu ve stavebnictví a geotechnice (AO)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCU007 doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základy metodologie zpracování a analýzy obrazu ve stavebnictví a geotechnice. Doplňkové fyzikální metody pro kvantifikaci složení, pórové stavby a povrchů. Příprava vhodných vzorků pro analytické metody. Zásady interpretace a limity metod. Využití poznatků o stavbě materiálů k predikci a modifikaci jejich vlastností a trvanlivosti. Analýza obrazu makro-objektů a její interpretace pro potřeby sanace konstrukcí.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

[1] Hlaváč, V., Sedláček, M. Zpracování signálů a obrazů. Skripta ČVUT Praha, Praha, 2001, ISBN 80-01-02114-9. [2] Wojnar, L. Image Analysis. Applications in Materials Engineering. CRC Press LLC London, 1999. ISBN 0-8493-8226-2. [3] Clarke, A., R., Eberhardt, C.,N. Microscopy techniques for materials science. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC. 2002. 424 p. ISBN 0-8493-1552-2. [4] Tadeusiewicz, R., Korohoda, P. Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postepu Telekomunikacji. 1997. 272 s. ISBN 83-86476-15-X. [5] Eckertová, L. a kol. Metody analýzy povrchů. Elektronová mikroskopie a difrakce. Academia Praha 1996. 379 s. ISBN 80-200-0329-0. [6] Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, V. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU Brno. 2002. 325 s. ISBN 80-7028-195-2. Internetové stránky: [7] http://www.physics.muni.cz/~kubena/. [8] http://www.microscopy-analysis.com/. [9] http://www.paru.cas.cz/lem/book/. [10]http://www2.biomed.cas.cz/d331/vade/mikroskopy.html.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení obrazové analýzy struktur a textur materiálů v materiálovém výzkumu. Současná stav a trendy. 2. Mikroskopické metody pro studium mikrostruktury a mikrotextury stavebních materiálů a geomateriálů (principy, techniky, zařízení, využití): optická mikroskopie, konfokální mikroskopie, elektronová mikroskopie. Typy mikroskopických preparátů a jejich příprava. 3. Nedestruktivní metody vyšetřování a analýza stavby materiálu RTG-zářením a ultrazvukovými metodami. 4. Moderní metody pořizování digitálního obrazu na mikro-, mezo-, a makroskopické úrovni. 5. Základy zpracování a analýzy obrazu: etapy procesu, struktura digitálního obrazu, předzpracování obrazu, segmentace obrazu, základní pojmy matematické morfologie, kvantitativní analýza obrazu. 6. Metody zviditelňování pórů, trhlin, porušení, nehomogenit v materiálech. 7. Kvantifikace textury a struktury materiálů (stavební materiály, horniny, geokompozity) - zastoupení komponent, tvar a velikost částic a pórů, pórovitost, intenzita a orientace porušení, velikost a orientace liniových objektů. Možnosti využití analýzy obrazu pro posouzení lokálního porušení konstrukcí a horninového masivu. Vztah struktury a textury k fyzikálním vlastnostem materiálů. 8. Specifika jednotlivých skupin stavebních materiálů z pohledu obrazové analýzy a analýzy struktur a textur.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku