223-0311/01 – Stavby na poddolovaném území (SPU)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Cepek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP30 doc. Ing. Václav Cepek, CSc.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá dostatečné teoretické a praktické znalosti a kompetence pro návrh ochran a rekonstrukcí různých typů stavebních povrchových objektů, které byly nebo budou ovlivněny účinky deformací terénu vzniklých v důsledku hlubinného dobývání uhlí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Způsoby hlubinných dobývacích prací a jejich důsledky na deformace povrchu území. Stanovení deformací terénu, časový faktor. Klasifikace stavebních objektů. Ochrana různých typů staveb proti účinkům poddolování (preventivní, dodatečná, rekonstrukce).

Povinná literatura:

ČSN 73 0039: Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, 1989 Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem Praha, 1991 Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT-technické nakladatel-ství Ostrava, 1996. Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. 1. vydání. Dům techniky Ostra-va, spol. s r. o., 1999. ISBN 80-02-01276-3.

Doporučená literatura:

ČSN 73 0039: Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, 1989 Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem Praha, 1991 Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT-technické nakladatel-ství Ostrava, 1996. Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. 1. vydání. Dům techniky Ostra-va, spol. s r. o., 1999. ISBN 80-02-01276-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Individuální konzultace k jednotlivým okruhům obsahu studovaného předmětu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku