223-0311/02 – Stavby na poddolovaném území (SPU)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CEP30 doc. Ing. Václav Cepek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent získá dostatečné teoretické a praktické znalosti a kompetence pro návrh ochran a rekonstrukcí různých typů stavebních povrchových objektů, které byly nebo budou ovlivněny účinky deformací terénu vzniklých v důsledku hlubinného dobývání uhlí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Způsoby hlubinných dobývacích prací a jejich důsledky na deformace povrchu území. Stanovení deformací terénu, časový faktor. Klasifikace stavebních objektů. Ochrana různých typů staveb proti účinkům poddolování (preventivní, dodatečná, rekonstrukce).

Povinná literatura:

ČSN 73 0039: Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, 1989 Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem Praha, 1991 Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT-technické nakladatel-ství Ostrava, 1996. Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. 1. vydání. Dům techniky Ostra-va, spol. s r. o., 1999. ISBN 80-02-01276-3.

Doporučená literatura:

ČSN 73 0039: Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, 1989 Bradáč, J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem Praha, 1991 Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl první. EXPERT-technické nakladatel-ství Ostrava, 1996. Bradáč, J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl druhý. 1. vydání. Dům techniky Ostra-va, spol. s r. o., 1999. ISBN 80-02-01276-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Individuální konzultace k jednotlivým okruhům obsahu studovaného předmětu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku