223-0312/04 – Experimentální metody v analýze konstrukcí (EMAK)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN159 doc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíl výuky studentů směřuje k získání znalostí umožňující analýzu konstrukce na základě stavebně technického průzkumu, zhodnocení vad a poruch konstrukce, ověření stavu konstrukce pomocí zkušebních metod a na základě syntézy získaných informací rozhodnout o spolehlivosti a životnosti konstrukce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Obecné zásady analýzy konstrukcí dle doporučení ČSN EN 1990: 2004.Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek. Volba modelů a porovnání mezi skutečnými a zkušebními podmínkami. Požadavky na experimentální metody. Přehled experimentálních metod pro stanovení únosnosti, použitelnosti a trvanlivosti staveb. Experimentální analýza poruch konstrukcí. Hodnocení výsledků experimentálních metod.

Povinná literatura:

[1] Mejzlík, L. : Experimentální pružnost, skripta VUT v Brně, 1960. [2] Experimental model research and testing of thin-walled structures, Proceedings of the International Conference, Prague, September 1997, Aristokrat, Telč,1997,ISBN 80-901118-6-6. [3] ČSN EN 1990 : 2004 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. [4] ČSN ISO 2394 : 2003 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí.

Doporučená literatura:

[1] Mejzlík, L. : Experimentální pružnost, skripta VUT v Brně, 1960. [2] Experimental model research and testing of thin-walled structures, Proceedings of the International Conference, Prague, September 1997, Aristokrat, Telč,1997,ISBN 80-901118-6-6. [3] ČSN EN 1990 : 2004 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. [4] ČSN ISO 2394 : 2003 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky budou upřesněny vyučujícím na začátku semestru. Podmínkou získání zápočtu/zkoušky je odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Obecné zásady analýzy konstrukcí. 2. Experimentální modely konstrukcí. 3. Odezva modelů na působení zatížení a prostředí. 4. Přehled experimentálních metod, hodnocení výsledků. 5. Navrhování pomocí zkoušek. 6. Metody monitorování staveb v provozu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P3655) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.