223-0908/01 – Úvod do hornického stavitelství (UHS)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
SOL63 doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je doporučen pro doktorandy oboru Hornické a podzemní stavitelství, kteří jsou absolventy stavebních fakult nebo Fakulty hornicko - geologické a nemají dostatečné vědomosti o problematice projektování a výstavbě hornických staveb.V rámci tohoto předmětu se doktorandi seznámí se zásadami projektování a výstavby objektů: - povrchových dolů - komplexu objektů pro těžení - těžních věží - upravárenských objektů - objektů zásobování energiemi a vodou - odvalového hospodářství - dopravy - pomocných provozů - plnících stanic skipů - důlních náraží - čerpacích stanic - pomocných důlních objektů Zvýšená pozornost je věnována konstrukčnímu řešení těchto objektů a závad jejich provedení na poddolovaném území

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět seznamuje doktorandy se specifikami projektování a výstavby povrchových a důlních stavebních objektů.

Povinná literatura:

Říman, A.: Základy projektování kamenouhelných dolů, SNTL Kolektiv: Hornická příručka I., II. a III., SNTL/ALFA Moučka, J.: Projektování báňských zařízení, I. a II., DT ČVTS

Doporučená literatura:

Šiška, L., Cigánek, J. a kol.: Zásady projektování dolů, SNTL Moučka, J.: Projektování báňských zařízení, I. a II., DT ČVTS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, vymezení předmětu, cíle výuky 2. Projektování důlních objektů v návrzích hlubinných dolů 3. Navrhování staveb pro důlní dopravu 4. Zásady navrhování těžení na povrchu dolu 5. Stavby úpravárenského komplexu 6. Stavby energetického hospodářství 7. Pomocné provozy 8. Dopravní stavby na povrchu dolu 9. POV výstavby povrchu dolu 10. Zásady ochrany hornických objektů před důlními vlivy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V007) Hornické a podzemní stavitelství K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku