223-0917/01 – Trhací a destrukční práce (TDP)

Garantující katedraKatedra stavebních hmot a diagnostiky stavebKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIG20 prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.
HUR08 Ing. Jan Hurta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je obsáhnout teoretické i praktické znalosti o prostředcích trhací techniky a jejich uplatnění v praxi. Po složení střelmistrovské zkoušky před Českým báňským úřadem, mohou absolventi působit ve funkcích střelmistra, vedoucího trhacích prací v těžebních organizacích a při demolicích stavebních objektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět seznamuje studenty oboru stavební hmoty s použitím trhavin ve stavebnictví při získávání stavebních surovin, při činnosti na stavbách (zemní práce) a při odstraňování staveb a demoličních stavebních objektů. Studenti se seznámí s prostředky trhací techniky, trhavinami, roznětnými systémy, technologii přípravy odstřelu. Součástí výuky je seznámení studentů s legislativou pro provádění trhacích prací.

Povinná literatura:

[1] R. Močír, D. Válek - novodobá vrtací a trhací technika - SNTL Praha 1969. [2] V. Dojčar, J. Horký, R. kořínek - Trhací technika Montonex a.s. Ostrava 1996. [3] L. Haupman Příručka pro střelmistry SNTL 1960. [4] J. Dostál Trhací práce na stavbách VŠCHT Pardubice 1987. [5] J. Dostál - Stavební práce VŠCHT 1994.

Doporučená literatura:

_____________________________

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Požadavky mohou být upřesněny a doplněny vyučujícím na začátku semestru. Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Prostředky trhací techniky - složení trhavin. 2. Způsoby roznětu. 3. Využití roznětu. 4. Fyzikální charakteristiky výbušnin. 5. Chemické charakteristiky výbušnin. 6. Termodynamické charakteristiky výbušnin. 7. Výbušná přeměna mechanizmus rozpojování hornina stavebních materiálů. 8. Roznětové metody. 9. Druhy trhacích prací - zděných konstrukcí. 10.Druhy trhacích prací - betonových konstrukcí. 11.Druhy trhacích prací - ocelových konstrukcí. 12.Těžební odstřely 13.Legislativa trhacích prací 14.Legislativa bouracích prací Cvičení: 1. Návrhy odstřelů stavebních konstrukcí na stavbách. 2. Návrhy odstřelů při těžbě nerostů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Laboratorní práce Laboratorní práce 50  0
        Projekt Projekt 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku