224-0003/01 – Rozpojování hornin ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin se zvláštním zřetelem na rozpojování výbuchem trhavinových náloží. Součástí je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží apod., je obsah zaměřen na rozpojování hornin při klasickém ražení podzemních objektů vč. návrhu základních parametrů odstřelu. Stručně se zabývá i použitím trhavin na povrchu (stavebnictví, lomy, doprava, zemědělství, destrukce apod.) s posouzením škodlivých účinků při výbuchu (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Součástí jsou i ostatní způsoby rozpojování hornin zejm. mechanické rozpojování noži či dláty, rozpojování tlakovou vodou a ostatními speciálními způsoby. Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zejm. v oblasti trhacích prací. Znalosti a dovednosti studenta: Posluchači získají základní orientaci v problematice rozpojování hornin zejm. použitím trhacích prací, znalosti o sortimentu prostředků trhací techniky a jeho aplikaci. Naučí se projektovat odstřely při ražení podzemních objektů (liniová díla vodorovná i svislá, kaverny, tunely apod.) s optimálním návrhem základních parametrů odstřelů (hmotnost nálože, počet náloží, roznět) a sestavit technologický postup trhacích prací. Získají rovněž základní teoretické vlastnosti v bezpečnostních předpisech, týkajících se použití výbušin v podzemí i na povrchu.

Povinná literatura:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1997 Horký J.: Trhací práce a rozpojování hornin, VŠB-TU Ostrava 1979 Horký J., Kořínek R.: Návody ke cvičením z trhacích prací, VŠB-TU Ostrava 1978 Zákonné normy ČR k problematice výbušin a trhací práce

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do disciplíny, historie, základní pojmy, studijní program předmětu. Klasické a neklasické rozpojování hornin. 2. Rozpojování hornin výbuchem – prostředky trhací techniky mechanizmů rozpojení horniny výbuchem. 3. Průmyslové trhaviny – rozdělení, balení, značení, výroba, vlastnosti trhavin a jejich praktické využití. 4. Rozněcovadla –rozdělení, zástupci, použití v praxi. 5. Pomocné prostředky trhací techniky,manipulace s nimi (doprava, skladování, ničení). 6. Roznět trhavinových náloží – neelektrický, elektrický. Posouzení jistoty roznětu, nežádoucí roznět, milisekundový roznět, anomálie při roznětu. 7. Základní parametry odstřelů – rozsah, klasifikace náloží, ucpávka,volné plochy, základní parametry. 8. Technologie trhacích prací při ražení podzemních liniových děl. 9. Trhací práce v dílech velkého profilu. Obrysová trhací práce – metody, zásady, určování zákl. parametrů. 10. Trhací práce při těžbě surovin podzemním způsobem – metody, zákl. parametry, prevenční aplikace vůči nežádoucím jevům. 11. Povrchová těžba surovin pomocí trhacích prací – primární a sekundární odstřely. 12. Škodlivé účinky výbuchu. 13. Mechanické rozpojování hornin – řezání, vtláčení, drcení. Mechanické a hydraul. klíny, pily. 14. Ostatní způsoby mechanického rozpojování hornin (vodní paprsek, plamen, plazma, chemické rozpojování, vibrační vrtání, elektrohydraulické rozpojování apod.). Cvičení: 1. Posouzení elektrického roznětu zadaných rozněcovadel, návrh zapojení pro daný zdroj roznětného proudu. 2. Návrh parametrů trhacích prací při ražení podzemního liniového díla malého průřezu (< 16 m2) 3. Technologický postup trhacích prací při hloubení svislého díla (jáma, šachtice) s posouzením škodlivých účinků odstřelu na okolní objekty. 4. Technologický postup trhacích prací při ražení tunelu (silniční, železniční) s aplikací obrysové trhací práce. Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy); diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku