224-0004/01 – Ukládání a využití odpadů ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
VAV35 Ing. Martin Vavro, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen k tématům charakterizujícím současný stav hospodaření s odpady a na potencionální možnosti jejich využití ve stavebnictví. Přednášky zahrnují následující okruhy odborných témat: platná legislativa, kategorizace odpadů, organizace a činnost systému odpadového hospodářství, postupy recyklace odpadů, možnosti využití odpadů v hospodářství. Zvláštní pozornost je věnována stavebním odpadům a opětovnému využití průmyslových a stavebních odpadů k stavebním účelům. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchač je uveden do problematiky, seznámen se základy oboru, relevantními trvalými poznatky a současným stavem v rozsahu a hloubce poznání, které postačuje pro úspěšné zahájení aktivní činnosti v uvedeném oboru a umožňuje jejich další samostatné prohubování a rozvíjení.

Povinná literatura:

Jurník A.: Ekologické skládky domovního a průmyslového odpadu, ALDA 1994 Nesvadba J.: Základy moderního skládkování TDO s příklady, INKOTEKA 1996 časopis Odpady

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Platná legislativa kategorizování odpadů. 2. Pragram odpadového hospodářství v ČR. 3. Způsoby shromažďování odpadů. 4. Zpracování odpadů počínaje tříděním, recyklací, ukládáním, využitím atd. 5. Odpady hutní, energetické a důlní - kovový odpad (ocelářské úlety, odpad válcových provozů, mořílenské kaly) - nekovový odpad – strusky, slévárenské písky - těžba a úprava uhlí - energosádrovce 6. Využití odpadů ve stavebnictví, podkladové vrstvy, betony, vozovky. 7. Využití odpadů v dole. 8. Využití ostatních odpadů (plasty, papíry, dřevo, kompostování, interní odpad ze staveb). 9. Dopady odpadového hospodářství na životní prostředí. Cvičení: Zpracování semestrální práce „využití různých druhů odpadů ve stavebnictví“. Exkurze Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku