224-0007/01 – Geotechnický monitoring (GM)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- seznámit se s obsahem pojmu geotechnický monitoring - formulovat základní obecné principy cílů a metod geotechnického monitoringu - charakterizovat jednotlivé metody a postupy geotechnických měření, komparace jednoltivých typů metod - formulovat a diskutovat návrhy geotechnického monitoringu pro jednotlivé typy geotechnických a podzemních staveb -analýza možností vyhodnocení výsledků geotechnického monitoringu -

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní principy geotechnického monitoringu, základní principy monitorovacích systémů a základní přehled metod a přístrojového vybavení, které lze použít pro monitoring napětí v horninovém prostředí resp. ve výztuži, zatížení výztuže, deformací , sedání, vodních tlaků, proudění vody, seismické aktivity, radonu (dynamometry,inklinometry, konvergometry, extenzometry,piezometry, snímače sedání, indikátory proudění vody apod.). V rámci předmětu jsou pak studenti dále seznamováni s projektováním monitoringu pro různé typy podzemních staveb, svahů a násypů a s možnostmi zpracování výsledných monitorovaných údajů, včetně případné inverzní analýzy.

Povinná literatura:

Aldorf J., Kořínek R.: Geotechnický monitoring, skripta VŠB 1983 Rozsypal,A:Kontrolní sledování a rizika v geotechnice, Jaga group, Bratislava 2001, ISBN 80-88905-44-3 R.S. Sinha: Underground Structures (Design and Instrumentation), Elsevier 1989 J.A. Franklin, M.B. Dusseault: Rock Engineering, Mc Graw-Hill Publishing Company 1989 webovské stránky (www.gloetzl, www.solexperts.com, www.sisgeo.com atd.)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1. Geotechnický monitoring, jeho hlavní funkce a součásti. 2. Základní principy měřících systémů kontrolního sledování. 3. Měření původní napjatosti horninového masivu – metody deformační, kompenzační, odlehčovací, hydrofracturing. 4. Konvergenční měření, měření vzniku a deformačních projevů trhlin a poruch. 5. Extenzometrická a inklinometrická měření, monitorivání posunů horniny pomocí křehkých vodičů. 6. Monitorivání podzemní vody – sledování vodních tlaků a směru proudění podzemní vody. 7. Monitoring napětí a zatížení výztuže. 8. Monitorivání sedání a velkých deformací,kontrolní sledování teploty, seismické aktivity a radonu. 9. Projektování monitoringu podzemních staveb. 10. Projekt monitoringu svahů a násypů. 11. Praktické příklady využití postupů inverzní analýzy – metody regresní a korelační analýzy, přímé optimalizační postupy. 12. Zadání a zpracování zápočtového programu – návrh monitoringu dle zadané situace a zpracování inverzního výpočtu. 13. Zápočtový test. Multimediální pomůcky použité k výuce: zpětný projektor, videodataprojektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku