224-0010/01 – Hloubení jam a šachtic ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

Exner K.,Hloubení jam,VŠB, ES Ostrava 1984

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Přednáška: 1. Úvod do problematiky, vymezení disciplíny, studijní program předmětu. 2. Účel a parametry jam a šachtic. 3. Výztužní konstrukce jam a šachtic (jednovrstvé a vícevrstvé) a jejich navrhování. Nosné patky. 4. Rozdělení a volba technologie hloubení. 5. Zařízení staveniště. Zaústění jam. 6. Klasické technologie hloubení s aplikací vrtacích a trhacích prací – hlavní a pomocné operace hloubícího cyklu. 7. Organizace prací při hloubení a vystrojování jam a šachtic. 8. Hloubení slepých jam, šibíků, komínů a zásobníků. 9. Prohlubování a rozšiřování jam. 10. Mechanizované vrtání jam s předvrtem. 11. Mechanizované vrtání jam v plném průřezu. 12. Specifika při hloubení šachtic. Cvičení: 1. Komplexní návrh technologie hloubení jámy klasickou technologií ve zjednodušených geotechnických podmínkách: - návrh druhu a parametrů výztužní konstrukce - výpočet nosných patek - technologický postup trhacích prací při hloubení - stanovení strojního vybavení a výpočet technologických časů hlavních pracovních operací hloubícího cyklu (vrtání, odstřel, odkliz rubaniny, vyztužování a vystrojování jámy) - pomocné operace (separátní větrání, vzduchové hospodářství, čerpání vody)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku