224-0010/01 – Shaft Sinking ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu Přednáška: 1. Úvod do problematiky, vymezení disciplíny, studijní program předmětu. 2. Účel a parametry jam a šachtic. 3. Výztužní konstrukce jam a šachtic (jednovrstvé a vícevrstvé) a jejich navrhování. Nosné patky. 4. Rozdělení a volba technologie hloubení. 5. Zařízení staveniště. Zaústění jam. 6. Klasické technologie hloubení s aplikací vrtacích a trhacích prací – hlavní a pomocné operace hloubícího cyklu. 7. Organizace prací při hloubení a vystrojování jam a šachtic. 8. Hloubení slepých jam, šibíků, komínů a zásobníků. 9. Prohlubování a rozšiřování jam. 10. Mechanizované vrtání jam s předvrtem. 11. Mechanizované vrtání jam v plném průřezu. 12. Specifika při hloubení šachtic. Cvičení: 1. Komplexní návrh technologie hloubení jámy klasickou technologií ve zjednodušených geotechnických podmínkách: - návrh druhu a parametrů výztužní konstrukce - výpočet nosných patek - technologický postup trhacích prací při hloubení - stanovení strojního vybavení a výpočet technologických časů hlavních pracovních operací hloubícího cyklu (vrtání, odstřel, odkliz rubaniny, vyztužování a vystrojování jámy) - pomocné operace (separátní větrání, vzduchové hospodářství, čerpání vody)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.