224-0013/01 – Practice (OP)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits0
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Hynek LahutaSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Oborová praxe

Teaching methods

Summary

Praxe je zaměřena na individuální činnost studenta na specializovaném pracovišti, které se zabývá problematikou podzemního stavitelství nebo geotechniky obecně. Posluchač ji absolvuje obvykle u firmy, u které zpracovává i zadanou diplomovou práci. Seznamuje se tak s vlastním pracovištěm a získává základní podklady a údaje pro zpracování diplomového tématu. Pokračováním této praxe je pak praxe předdiplomní. Znalosti a dovednosti studenta: Posluchač získává základní informace o specializovaném pracovišti zabývajícím se geotechnickým a podzemním stavitelstvím, jeho organizaci, funkci i konkurenčním prostředí. Využívá je rovněž k získání nezbytných podkladů pro zpracování zadaného diplomového tématu.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Praxe: Posluchači oboru absolvují odbornou praxi podle zadání diplomové práce v odborných firmách a organizacích. Náplní praxe je seznámení s provozem odborné firmy návštěvou jejich pracovišť. Posluchač v rámci praxe kompletuje podklady pro přípravu zpracování diplomové práce a zpracovává úvodní kapitoly práce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner