224-0014/01 – Podzemní stavitelství (PS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta se základní strukturou a obsahem podzemnho stavitelství,jeho vazbami na absolvované discipliny stavebního,přírodovědního a geotechnického charakteru.Výuka bude vedena tak,aby student pochopil základní principy výstavby podzemních děl,dovedl aplikovat tyto principy do praxe a získal dostatečné návyky pro řízení výstavby ve složitém přírodním prostředí s využitím analýzy poznatků o tomto prostředí.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je základním geotechnickým předmětem syntetizujícím předchozí získané poznatky z oblastí rozpojování hornin, technologie ražení a vyztužování podz. děl a dalších disciplin. Kromě problematiky projektování základních parametrů podz. staveb (velikost, tvar) se zabývá především problematikou metod ražení tunelů a kaveren, jejich vyztužováním, větráním a rekonstrukcí a hodnocením horninového prostředí. Značná pozornost je věnována problematice strojního ražení tunelů v obtížných přírodních podmínkách (štítování, protlačování, mikrotuneling apod.). Předmět úzce souvisí s předmětem „Mechanika podzemních konstrukcí“. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá základní znalosti a dovednosti nutné pro projektování podzemních staveb, jak z hlediska parametrů charakterizujících účel díla, tak z hlediska technologie provádění díla (harmonogram ražení a vyztužování) a jeho statiky. Naučí se používat některé softwarové produkty a komplexně systémově hodnotit jednotlivé operace ražení, jejich vazby a bezpečnostní problematiku tunelování.

Povinná literatura:

Aldorf a kol.: Podzemní stavby a zakládání staveb – vybrané kapitoly., ES VŠB- TU Ostrava Barták J.: Podzemní stavby, ČVUT Praha Szechy J.: The Art of Tunelling, Akademia Kiado Budapest Müller G.: Der Felsbau., Springer Verlag.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Význam podzemního stavitelství pro civilizaci a řešení ekologických úkolů, historie a vývoj podzemních staveb. 2. Rozdělení podzemních staveb; projektové parametry tunelů, IG průzkum a klasifikační systémy. 3. Technologie ražení podzemních staveb, rozdělení, mikrotunelling; další metody. 4. Klasické tunelovací metody. 5. Metody ražení kaveren, hloubené podzemní stavby. 6. NATM- teorie a praxe. 7. Výztuže podzemních staveb, navrhování a realizace. 8. Větrání podzemních staveb, osvětlování. 9. Odvodňování podz. staveb, izolace proti vodě. 10. Rekonstrukce podz. staveb, diagnostika staveb. 11. Monitoring v podzemním stavitelství. 12. Organizace a bezpečnost práce v podzemním stavitelství. 13. Vlivy tunelování na povrch. 14. Přednáška odborníků z praxe, rizika podz. staveb,financování. Cvičení: 1.-3. týden Tunelářské systémy klasifikace horninového prostředí. 4. Projektové zásady a parametry pro podzemní stavby (silniční a železniční tunely, kolektory, štoly). 5. Návrh ražení a vyztužení průzkumné štoly vč. harmonogramu ražení – 1. program 6. dtto 7. Statické posouzení průřezu tunelu a výztuže pomocí programových systémů (Tunel, Plaxis, Flac). 8. dtto 9. Zadání komplexního programu pro ražení tunelu (silniční tunel, železniční tunel, kolektor – 2. program. 10. – 13. Konzultace a zpracování komplexního projektu. Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce je standardně využíván zpětný projektor a rozsáhlá videotéka katedry z oblasti podzemního stavitelství. Ve cvičeních je aplikován software katedry pro statické posuzování konstrukcí ostění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnické a dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku