224-0016/01 – Ražení a vyztužování podzemních děl ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na ražení a vyztužování podzemních děl. Seznamuje se stanovením základních parametrů pro ražení (velikost a tvar díla, posouzení geotechnických podmínek horninového prostředí) a výztužními konstrukcemi. Zejména seznamuje s klasickou technologií ražení s použitím vrtacích a trhacích prací, zabývá se rovněž problematikou mechanizovaného ražení výložníkovými stroji, tunelovacími stroji a razícími vrty. Je zaměřen na horizontálním díla různého tvaru a velikosti, ražená v různých podmínkách (hloubka, účel, bezpečnost, anomálie horninového prostředí). Problematika ražení a hloubení svislých děl je probírána pouze okrajově. Znalosti a dovednosti studenta: Student získá základní představu o technologiích ražení podzemních objektů s podrobnějšími znalostmi o tzv. klasickém ražení zejména liniových vodorovných děl (kolektorů, štol, tunelů). Získá základní znalosti pro stanovení komplexního technologického postupu s návrhem strojního a materiálového vybavení ražby, osády, určení technologických časů základních i pomocných operací razícího cyklu rezultující v časový harmonogram ražení. Naučí se dimenzi základních typů výztužních konstrukcí (dřevo, ocel, svorníky). Součástí je i platná bezpečnostní legislativa při ražení v podzemí.

Povinná literatura:

K. Exner: Ražení důlních děl I., II., VŠB Ostrava ES 1988 K. Exner: Návody ke cvičením z ražení, VŠB Ostrava ES 1983 K. Exner, M. Chudek et all: Algoritmizace a programování technických výpočtů v ražení důlních děl, VŠB Ostrava ES 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Podzemní dílo, jeho funkce a základní parametry – tvar a průřez 2. Horninový masiv a jeho klasifikace pro ražení podzemních děl 3. Výztužní materiály a konstrukce 4. Stabilita důlních děl a výpočet výztužní konstrukce díla 5. Základní rozdělení metod ražení podzemních děl a volba optimální metody 6. Hlavní a vedlejší operace razícího cyklu klasického ražení 7. Organizace práce při ražení, využití výpočetní techniky, technická dokumentace ražení 8. Ražení v anomálních podmínkách 9. Ražení úklonných podzemních děl 10. Ražení proniků podzemních děl – odbočky, kříže, vidlice 11. Ražení prostorných důlních děl a podzemních staveb velkých průřezů 12. Základní kriteria mechanického rozpojování podzemních děl 13. Ražení výložníkovými razícími stroji – kombajny 14. Ražení tunelovacími (plnoprofilovými) stroji a razícími štíty Cvičení: 1. Návrh parametrů dřevěné rámové výztuže podzemního díla (malý průřez, malá hloubka pod povrchem) 2. Návrh parametrů plošné betonové výztuže pro podzemní dílo kruhového průřezu raženého ve velké hloubce 3. Komplexní návrh klasické technologie pro ražení podzemního díla menšího příčného průřezu (< 16 m2) - návrh a výpočet výztužní konstrukce (ocelová rámová výztuž) - technologický postup trhacích prací - návrh strojního vybavení a výpočet technologických časů hlavních operací razícího cyklu (vrtání, odstřel, odkliz rubaniny, vyztužování) - pomocné operace razícího cyklu (separátní větrání, voda, vzduch, výstroj) 4. Komplexní návrh technologického postupu při klasickém ražení liniového podzemního díla s průřezem větším 16 m2 (dtto bod 3.) (výztuž: svorníky + SB) Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy); diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku