224-0023/01 – Foundation Engineering (-)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Hynek LahutaSubject version guarantorprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
OHN02 Ing. Barbara Luňáčková, Ph.D.
RES017 Johon Albert Restrepo, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Foundation; rock environment; soil; foundation construction; bearing capacity; settlement; reconstruction of foundation constructions; foundation constructions failures; rehabilitation of foundation constructions.

Compulsory literature:

Hulla J., Turček P.: Zakladanie stavieb, Bratislava 1999 Hulla J. a kol.: Mechanika zemín a zakladanie stavieb, Alfa Bratislava 1995 Šimek J. a kol.: Mechanika zemin, SNTL Praha 1990

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Význam zakládání staveb, horninový masiv a jeho charakteristiky, úkoly inž.- geologického průzkumu, geotechnické kategorie. 2. Základní vlastnosti zemin z hlediska zakládání, klasifikace zemin. 3. Normové a výpočtové parametry zemin a zatížení; fyzikální a popisné vlastnosti zemin. 4. Pevnostní a přetvárné vlastnosti. 5. Konzolidace zemin, zemní tlaky. 6. Napětí v podzákladí. 7. Metody zakládání staveb, základové konstrukce, stavební jámy. 8. Výpočet únosnosti a sedání plošných základů. 9. Poruchy staveb vzniklé sedáním. 10. Hlubinné základy. 11. Zhutňování a úprava vlastností zemin v podzákladí. 12. Monitoring při zakládání. 13. Zakládání ve zvláštních podmínkách (sesuvné území, výsypky, poddolování). 14. Přednáška odborníka z praxe – case histories. Cvičení: 1.-4. Základní zkoušky popisných a fyzikálních vlastností zemin; klasifikace zemin, plastické vlastnosti zemin, smyková pevnost, stlačitelnost zemin - 1. program 5. Napětí v podzákladí - 2. program 6. Únosnost podzákladí. 7. Stanovení sedání základu. 8. Zadání komplexního projektu založení objektu - 3. program 9.-13. Konzultace a řešení projektu založení objektu. Multimediální pomůcky použité k výuce: V předmětu jsou standardně využívány folie pro zpětný projektor a programové systémy pro navrhování základových konstrukcí. Kromě toho jsou uváděny i některé firemní videoprogramy z oblasti zakládání (podz. stěny, piloty).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner