224-0023/02 – Zakládání staveb (-)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
PET346 Ing. Tomáš Petřík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je jedním ze základních předmětů geotechniky. Na základě předchozích znalostí ze statiky, pružnosti, horninového inženýrství a inženýrské geologie a hydrogeologie poskytuje základní poznatky z oblasti plošného a hlubinného zakládání staveb, metod navrhování základových konstrukcí, jejich systematiky posuzování únosnosti a sedání základů a zakládání ve zvláštních podmínkách. Pozornost je věnována i observačním metodám navrhování základových konstrukcí, poruchám staveb z titulu sedání a rekonstrukcím základů. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu posluchač získá základní předpoklady pro objektivní hodnocení základových poměrů na základě znalosti metod posuzování únosnosti a sedání zjm. plošných základů. Bude schopen používat pomocné softwarové prostředky pro navrhování zákl. konstrukcí. Bude schopen aplikovat základní legislativní pomůcky (ČSN 73 1001 a EC7).

Povinná literatura:

Hulla J., Turček P.: Zakladanie stavieb, Bratislava 1999 Hulla J. a kol.: Mechanika zemín a zakladanie stavieb, Alfa Bratislava 1995 Šimek J. a kol.: Mechanika zemin, SNTL Praha 1990

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Význam zakládání staveb, horninový masiv a jeho charakteristiky, úkoly inž.- geologického průzkumu, geotechnické kategorie. 2. Základní vlastnosti zemin z hlediska zakládání, klasifikace zemin. 3. Normové a výpočtové parametry zemin a zatížení; fyzikální a popisné vlastnosti zemin. 4. Pevnostní a přetvárné vlastnosti. 5. Konzolidace zemin, zemní tlaky. 6. Napětí v podzákladí. 7. Metody zakládání staveb, základové konstrukce, stavební jámy. 8. Výpočet únosnosti a sedání plošných základů. 9. Poruchy staveb vzniklé sedáním. 10. Hlubinné základy. 11. Zhutňování a úprava vlastností zemin v podzákladí. 12. Monitoring při zakládání. 13. Zakládání ve zvláštních podmínkách (sesuvné území, výsypky, poddolování). 14. Přednáška odborníka z praxe – case histories. Cvičení: 1.-4. Základní zkoušky popisných a fyzikálních vlastností zemin; klasifikace zemin, plastické vlastnosti zemin, smyková pevnost, stlačitelnost zemin - 1. program 5. Napětí v podzákladí - 2. program 6. Únosnost podzákladí. 7. Stanovení sedání základu. 8. Zadání komplexního projektu založení objektu - 3. program 9.-13. Konzultace a řešení projektu založení objektu. Multimediální pomůcky použité k výuce: V předmětu jsou standardně využívány folie pro zpětný projektor a programové systémy pro navrhování základových konstrukcí. Kromě toho jsou uváděny i některé firemní videoprogramy z oblasti zakládání (podz. stěny, piloty).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (10) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství (00) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku