224-0023/02 – Foundation Engineering (-)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Hynek LahutaSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
PET346 Ing. Tomáš Petřík
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Foundation; rock environment; soil; foundation construction; bearing capacity; settlement; reconstruction of foundation constructions; foundation constructions failures; rehabilitation of foundation constructions.

Compulsory literature:

Hulla J., Turček P.: Zakladanie stavieb, Bratislava 1999 Hulla J. a kol.: Mechanika zemín a zakladanie stavieb, Alfa Bratislava 1995 Šimek J. a kol.: Mechanika zemin, SNTL Praha 1990

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Význam zakládání staveb, horninový masiv a jeho charakteristiky, úkoly inž.- geologického průzkumu, geotechnické kategorie. 2. Základní vlastnosti zemin z hlediska zakládání, klasifikace zemin. 3. Normové a výpočtové parametry zemin a zatížení; fyzikální a popisné vlastnosti zemin. 4. Pevnostní a přetvárné vlastnosti. 5. Konzolidace zemin, zemní tlaky. 6. Napětí v podzákladí. 7. Metody zakládání staveb, základové konstrukce, stavební jámy. 8. Výpočet únosnosti a sedání plošných základů. 9. Poruchy staveb vzniklé sedáním. 10. Hlubinné základy. 11. Zhutňování a úprava vlastností zemin v podzákladí. 12. Monitoring při zakládání. 13. Zakládání ve zvláštních podmínkách (sesuvné území, výsypky, poddolování). 14. Přednáška odborníka z praxe – case histories. Cvičení: 1.-4. Základní zkoušky popisných a fyzikálních vlastností zemin; klasifikace zemin, plastické vlastnosti zemin, smyková pevnost, stlačitelnost zemin - 1. program 5. Napětí v podzákladí - 2. program 6. Únosnost podzákladí. 7. Stanovení sedání základu. 8. Zadání komplexního projektu založení objektu - 3. program 9.-13. Konzultace a řešení projektu založení objektu. Multimediální pomůcky použité k výuce: V předmětu jsou standardně využívány folie pro zpětný projektor a programové systémy pro navrhování základových konstrukcí. Kromě toho jsou uváděny i některé firemní videoprogramy z oblasti zakládání (podz. stěny, piloty).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 25  0
                Written exam Written test 10  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 45  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (10) GI P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (10) GI P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (10) GI P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering (00) Geologické inženýrství P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner