224-0024/01 – Úprava vlastností hornin a zemin (-)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-

Vyučovací metody

Anotace

Význam úpravy a změn vlastností horninového prostředí a horninového materiálu v geotechnických konstrukcích pro oblasti podzemních a povrchových geotechnických staveb. Přehled způsobů a metod provádění úprav. Dočasné, trvalé změny; postupy fyzikálních, chemických a ztužujících úprav; hutnění, odvodnění, zmrazování, injektování, kotvení, armování zemin. Projekt návrhu úprav vlastností hornin a zemin, příklady realizovaných projektů. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchač je uveden do problematiky, seznámen se základy oboru, relevantními trvalými poznatky a současným stavem v rozsahu a hloubce poznání, které postačuje pro úspěšné zahájení aktivní činnosti v uvedeném oboru a umožňuje jejich další samostatné prohubování a rozvíjení.

Povinná literatura:

H. Cambefort: Injection des soils, Edition Eyrolles, Paris 1968 L. Hobst, J. Zajíc: Kotvení hornin, SNTL Praha 1975 K. Exner: Speciální metody ražení, Učební texty – ES VŠB Ostrava 1983 J. Verfel: Injektování hornin a výstavba podzemních stěn, MÚS BRADLO, Bratislava 1992 Ch. Kutzner: Grouting of rock and soil, A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod. 2. Principy, klasifikace a rozdělení postupů a metod úpravy vlastností hornin a zemin. 3. Postupy úpravy fyzikálních vlastností hornin a zemin (hutnění, odvodnění, konsolidace, vysoušení, apod.). 4. Metody úpravy a změn charakteru struktury materiálu zemin a hornin (úplná nebo částečná výměna, ztužování umělými strukturami). 5. Armování geotextíliemi, geosítěmi a geomřížovinami. 6. Injektování – teorie, charakteristika prostředí. 7. Injektážní technologie a média. 8. Injektážní postupy, kontrola kvality injektáže. 9. Kotvení a hřebíkování – hypotézy činnosti kotev, svorníků, zeminových hřebíků. 10. Technologie a prostředky kotvení a hřebíkování. 11. Postupy a kontrola kotvení a hřebíkování. 12. Zmrazování – teorie, charakteristika prostředí. 13. Zmrazovací technologie a postupy zmrazování. Cvičení: 1. Program – Návrh těsnící injektáže jámy. 2. Program – Návrh zapažení – stabilizace nesoudržného nadloží podzemního díla zpevňující injektáží. 3. Program – Návrh odvodnění jámy. 4. Program – Návrh kotvení skalních horninových bloků nadloží a boků podzemního díla. 5. Program – Tepelný výpočet zmrazování zvodnělého nesoudržného prostředí. Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku