224-0024/01 – Rock and Soil Improvement (-)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Modification of properties; rock environment; bedrock; soil; consolidation; anchoring; grouting; draining; freezing; stabilisation.

Compulsory literature:

H. Cambefort: Injection des soils, Edition Eyrolles, Paris 1968 L. Hobst, J. Zajíc: Kotvení hornin, SNTL Praha 1975 K. Exner: Speciální metody ražení, Učební texty – ES VŠB Ostrava 1983 J. Verfel: Injektování hornin a výstavba podzemních stěn, MÚS BRADLO, Bratislava 1992 Ch. Kutzner: Grouting of rock and soil, A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod. 2. Principy, klasifikace a rozdělení postupů a metod úpravy vlastností hornin a zemin. 3. Postupy úpravy fyzikálních vlastností hornin a zemin (hutnění, odvodnění, konsolidace, vysoušení, apod.). 4. Metody úpravy a změn charakteru struktury materiálu zemin a hornin (úplná nebo částečná výměna, ztužování umělými strukturami). 5. Armování geotextíliemi, geosítěmi a geomřížovinami. 6. Injektování – teorie, charakteristika prostředí. 7. Injektážní technologie a média. 8. Injektážní postupy, kontrola kvality injektáže. 9. Kotvení a hřebíkování – hypotézy činnosti kotev, svorníků, zeminových hřebíků. 10. Technologie a prostředky kotvení a hřebíkování. 11. Postupy a kontrola kotvení a hřebíkování. 12. Zmrazování – teorie, charakteristika prostředí. 13. Zmrazovací technologie a postupy zmrazování. Cvičení: 1. Program – Návrh těsnící injektáže jámy. 2. Program – Návrh zapažení – stabilizace nesoudržného nadloží podzemního díla zpevňující injektáží. 3. Program – Návrh odvodnění jámy. 4. Program – Návrh kotvení skalních horninových bloků nadloží a boků podzemního díla. 5. Program – Tepelný výpočet zmrazování zvodnělého nesoudržného prostředí. Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečností.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner