224-0028/03 – Blasting Works in Open Quarries (HGF)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod do discipliny - historie rozpojování, základní pojmy, program výuky. 2. Klasické a neklasické rozpojování hornin. 3. Trhací práce - prostředky trhacích prací, vlastnosti a manipulace s nimi. 4. Roznět trhavinových náloží - princip, zapojení, vhodnost a jistota roznětu, nežádoucí roznět, milisekundová trhací technika. 5. Teorie rozpojování hornin výbuchem. 6. Základní parametry odstřelů. 7. Hromadné odstřely na povrchu - systematické použití. 8. Stanovení základních parametrů clonových a plošných odstřelů. 9. Stanovení základních parametrů komorových odstřelů. 10. Technologie šetřící (obrysové trhací práce) - metody, principy, stanovení základních parametrů. 11. Sekundární trhací práce. 12. Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlaková vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky). 13. Základy destrukčních trhacích prací. Cvičení: Ve cvičení určování základních parametrů odstřelů klasického rozpojování trhací prací, hromadných odstřelech na povrchu a při ražení děl v rozdílných podmínkách s využitím výpočetní techniky a dostupného software. 1. Výbušinářské charakteristiky jednoduchých výbušin. 2. Posouzení elektrického roznětu zadaného počtu a druhu elektrických rozbušek a zdroje elektr. roznětného impulzu. 3. Technologický postup trhacích prací při ražení liniového podzemního díla malého průřezu (štola, kolektor apod.). 4. Technologický postup trhacích prací při hromadném odstřelu na povrchu, vč. stanovení základních parametrů odstřelů. 5. Technologický postup při nátřasné trhací práci v lomech a dolech.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R012) Management of Resources of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner