224-0031/01 – Destrukční a speciální trhací práce ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá problematikou speciálních trhacích a destrukčních prací. Obsahem je sortiment prostředků trhací techniky, jejich vlastnosti a manipulace s nimi a způsob jejich roznětu. Do teorie rozpojování materiálů výbuchem je zaměřen na použití výbuchu při destrukcích stavebních objektů a konstrukcí (cihelné zdivo, betonové a žel.-betonové konstrukce, ocelové konstrukce apod.). V oblasti speciálních trhacích prací je zaměřen na aplikace při těžbě ropy, geofyzikálním průzkumu, při tváření kovů a aplikacích v nových provozech. Znalosti a dovednosti studenta: Posluchači zśkají základní přehled v sortimentu prostředků trhací techniky a jeho optimální volbě vč. základní znalosti v problematice bezpečnosti při trhací práci a manipulaci s výbušinami. Posluchač se naučí navrhovat parametry odstřelu při demolici objektů a zpracovat technologický postup trhacích prací při hloubení povrchových příkopů či realizaci silničních zářezů.

Povinná literatura:

Bartoš J., Mečíř R.: Příručka pro střelmistry v hornictví a stavebnictví, SNTL Praha 1974 Zákonné normy a předpisy ČR z trhacích prací, Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika ,Ostrava Montanex 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Destrukce a demolice stavebních objektů 2. Destrukce cihelního zdiva 3. Destrukce betonových a železobetonových konstrukcí 4. Destrukce ocelových prvků 5. Destrukce štíhlých konstrukcí 6. Technický projekt odstřelu při destrukcích 7. Hloubení příkopů a jam 8. Trhací práce v zemědělství 9. Trhací práce při těžbě nafty 10. Trhací práce při geofyzikálním průzkumu 11. Tváření kovů výbuchem 12. Trhací práce v horkých provozech Cvičení: 1. Návrh parametrů destrukční trhací práce při demolici masívních objektů 2. Technologický postup při destrukci štíhlých stavebních konstrukcí (tovární komíny, stožáry, TV-vysílače) 3. Návrh parametrů trhacích prací při hloubení povrchových příkopů resp. nátřasných odstřelů pro mechanizované hloubení 4. Technologický předpis trhacích prací při realizaci terénních úprav (silničních zářezů) s aplikací obrysové trhací práce ve skalních horninách Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy); diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku