224-0032/01 – Projektování odstřelů ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na předmět Trhací práce a rozpojování hornin. Obsahem je prohloubení znalostí při projektování geometrických a výbušinářských parametrů různých typů těžebních odstřelů, destrukčních odstřelů, odstřelů na natřesení a s řízeným výlomem a dalších aplikací trhacích prací (zemědělství apod.). Výuka je zaměřena jak na teoretické, tak i praktické otázky projektování odstřelů. Zvláštní pozornost bude věnována škodlivým účinkům výbuchu, zejména seismickým, které budou prakticky procvičovány v laboratoři technické seismicity katedry geotechniky. Předmět tvoří vhodný předstupeň pro následné studium pro získání oprávnění střelmistrů, resp. technických vedoucích odstřelů. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Schopnost samostatně, na základě konkrétního zadání, projektovat parametry odstřelů malého i velkého rozsahu. Konkrétní zadání může zahrnout požadavek na řádné rozpojení horniny, na odstřely s odhozem materiálu, odstřely charakteru bezvýlomové trhací práce nebo trhací práce nátřasné nebo destrukční trhací práce. Samozřejmou součástí projektů je i odborné posouzení nežádoucích účinků trhacích prací, především účinků seismických.

Povinná literatura:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika , Montanex a.s., Ostrava 1996 Kořínek R.: Trhací práce v lomech., ES VŠB Ostrava 1988 Horký J.: Trhací práce a rozpojování hornin., ES VŠB Ostrava 1977 Langefors U., Kihlström B.: The modern technique of rock blasting, Uppsala 1963

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Projektování trhacích prací. Projekt odstřelu a principy jeho řešení – schéma procesu rozpojování výbuchem. Typy odstřelů. 2. Přirozená zrnitost horninových masivů. Volba typu odstřelů. 3. Vstupní parametry projektů odstřelů, soubor údajů parametrů odstřelů, součásti generálního projektu odstřelu. 4. Geologicko-měřická dokumentace odstřelu. 5. Principy výpočtu soustředěných a táhlých náloží trhaviny. Analýza podmínek rozpojování soustředěnými a táhlými náložemi. 6. Projekty odstřelů pro oblasti geotechniky (výstavba podzemních staveb, hlubinné a povrchové dobývání, dopravní stavitelství, vodní stavitelství atd.). 7. Technicko-ekonomické hodnocení rozpojování hornin výbuchem. Optimalizace parametrů projektu odstřelů. 8. Projektování odstřelů s řízeným výlomem. 9. Škodlivé účinky odstřelů. Všeobecné principy ochrany objektů před škodlivými účinky. 10. Matematické modelování projektu a parametrů odstřelu. 11. Bezpečnost při trhacích pracích. Cvičení: Cvičení bude podle zájmu studentů formou přímé výuky, která bude navazovat na výuku předchozího předmětu Trhací práce a rozpojování hornin a částečně formou řízení konzultace. Náplní cvičení je vypracování projektu odstřelu pro konkrétní zadání. Zadání projektu může být individuální podle předpokládaného odborného zaměření studenta. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, výukové filmy z problematiky prostředků trhací techniky a projektování geometrických a výbušinářských parametrů odstřelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku