224-0032/01 – Design of Blasting Operations ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Projektování trhacích prací. Projekt odstřelu a principy jeho řešení – schéma procesu rozpojování výbuchem. Typy odstřelů. 2. Přirozená zrnitost horninových masivů. Volba typu odstřelů. 3. Vstupní parametry projektů odstřelů, soubor údajů parametrů odstřelů, součásti generálního projektu odstřelu. 4. Geologicko-měřická dokumentace odstřelu. 5. Principy výpočtu soustředěných a táhlých náloží trhaviny. Analýza podmínek rozpojování soustředěnými a táhlými náložemi. 6. Projekty odstřelů pro oblasti geotechniky (výstavba podzemních staveb, hlubinné a povrchové dobývání, dopravní stavitelství, vodní stavitelství atd.). 7. Technicko-ekonomické hodnocení rozpojování hornin výbuchem. Optimalizace parametrů projektu odstřelů. 8. Projektování odstřelů s řízeným výlomem. 9. Škodlivé účinky odstřelů. Všeobecné principy ochrany objektů před škodlivými účinky. 10. Matematické modelování projektu a parametrů odstřelu. 11. Bezpečnost při trhacích pracích. Cvičení: Cvičení bude podle zájmu studentů formou přímé výuky, která bude navazovat na výuku předchozího předmětu Trhací práce a rozpojování hornin a částečně formou řízení konzultace. Náplní cvičení je vypracování projektu odstřelu pro konkrétní zadání. Zadání projektu může být individuální podle předpokládaného odborného zaměření studenta. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, výukové filmy z problematiky prostředků trhací techniky a projektování geometrických a výbušinářských parametrů odstřelů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner