224-0037/01 – Excursion (-)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 0+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-

Teaching methods

Summary

Praxe se zabývá praktickou demonstrací geotechnických a podzemních staveb realizovaných na území ČR i SR a jejich porovnáním s teoretickými znalostmi a dovednostmi získanými studiem v příslušném studijním oboru. Exkurze jsou zaměřeny zejéna na pracoviště specializovaných firem (Metrostav, Subterra, unigeo, Zakládání staveb, Výstavba dolů, OKD, SHD, Ingstav, Báňské stavby apod.). Znalosti a dovednosti studenta: Posluchači získávají přehled o praktické činnosti v oblasti podzemních staveb a geotechniky obecně. Praktická exkurzní náplň operativně reaguje na významné stavby a činnost, orientovanou do výše uvedených oblastí.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Posluchači studijního oboru 36-19-8 Geotechnické a podzemní stavitelství pod vedením vedoucího učitele exkurze navštíví stavby a firmy zabývající se problematikou geotechniky a podzemního stavitelství (svahové sesuvy a jejich sanace, ražení tunelů, kaveren, štol, přivaděčů, kolektorů, zakládání staveb apod.)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner