224-0041/01 – Aplikovaná geonika (AG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovaná geonika

Vyučovací metody

Anotace

Předmět „Aplikovaná geonika“ uvádí základní poznatky a charakteristiky této nové vědecké discipliny a soustřeďuje se především na poznatky o problematice stavu a možnosti poznání napěťových polí v horninovém masivu a jejich vlivech na chování masivu při antropogenních zásazích do masivu (otřesy, průtrže, porušování). Předmět se kromě toho obsáhle zabývá problematikou měření napětí v horninovém masivu. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu posluchač získá rozšířené znalosti z hlavních oblastí geoniky (napěťové pole, otřesy, průtrže), metod predikce chování hornin a hornin. masivu v těchto podmínkách a metod měření hlavních charakteristik napěťových polí.

Povinná literatura:

Šiška a kol.: Základy hornické geotechniky, SNTL Praha 1975 Mroz Z., Kisiel J.: Rock and Soil Mechanics, PAN Warszava Kydybiňski Z.: Geotechnika Gornicza, Slask Katowice Kolektiv: Comprehensive of Rock Engineering, Pergamon London 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Geonika jako vědecká a technická disciplina, historický vývoj, význam pro praxi. 2. Horninový masiv a jeho vlastnosti a napjatost. 3. Procesy determinující napjatost horninového masivu. 4. Vliv technologických činitelů na napjatost horninového masivu. 5. Indukovaná napjatost v horninovém masivu. 6. Způsoby měření a sledování změn napjatosti v horninovém masivu, metody matematické, experimentální. 7.-8. Horské otřesy – mechanizmus a účinky. Teoretické základy porušování hornin a šíření trhlin v horninách. 9. Průtrže plynů a jejich mechanizmus. 10. Ovlivňování vlastností a napjatosti hornin. masivu. 11. Ostatní úkoly aplikované geoniky – injektáže, kotvení atd. 12. Rezerva. 13. Přednáška odborníka z praxe – case histories. Cvičení: 1.-4. Měření základních mechanických vlastností horninového masivu (pevnost,přetvárné vlastnosti, smykové tření na trhlinách). 5.-7. Výpočet napjatosti v horninovém masivu pomocí matematického modelu (MKP, FLAC) – 1.program. 8.-9. Stanovení složek napětí ze záznamu měření pomocí hydraulického porušení. 10. Stanovení základních prognostických parametrů pro hodnocení otřesovosti hornin – 2. program. 11. Dtto pro hodnocení nebezpečí vzniku průtrží. 12. Stanovení zákl. parametrů zpevňování pomocí laboratorní zkoušek. 13. Rezerva. Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce jsou standardně využívány připravené fólie pro zpětný projektor a některé softwarové produkty pro predikci napěťových polí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku