224-0047/01 – Enviromentální geotechnika (-)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou syntetizovány poznatky obecné geotechniky ve vazbě na jejich aplikaci v oblasti ochrany a tvorby životního a přírodního prostředí. Kromě specifikace dopadů provádění geotechnických staveb na přírodní prostředí jsou v předmětu rozebírány postupy jejich predikce a omezování vlivu impaktů člověka na životní prostředí (svahové deformace, účinky tunelování, změny hydrogelogických poměrů, skládkování apod.). Předmět je bohatě dotován exkurzemi. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá rozšiřující informace a poznatky z oblasti aplikací geotechniky v ochraně a tvorbě životného prostředí, včetně některých metod predikce negativních dopadů (vlivy tunelování) a možnosti snižování těchto dopadů (svahové deformace).

Povinná literatura:

Mencl V., Záruba Q.: Inženýrská geologie, ČSAV Praha Šiška a kol.: Základy hornické geotechniky, SNTL 1975 Kydybiňski Z.: Geotechnika gornicza, Slask Katowice Aldorf a kol.:Podzemní stavby a zakládání staveb – vybrané kapitoly, VŠB-TU 1989

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Geotechnika jako vědní disciplina ve vazbě na životní prostředí. Charakteristika pozitivních i negativních dopadů – case histories. 2. Klasifikace dopadů provádění geotechnických prací na životní prostředí. 3. Změny napjatosti v okolí geotechnických staveb a jejich význam. 4. Účinky poddolování na povrch. 5.-6. Účinky a vliv změn hydrogeologických poměrů při realizaci geotechnických staveb. 7. Vliv mělce ražených podzemních děl na povrch a životní prostředí. 8. Svahové deformace a jejich význam a dopad na životní prostředí. 9. Úkoly geotechniky při zneškodňování odpadů, ukládání odpadů do podzemí. 10. Prevence negativních dopadů prováděné geotechnických prací. 11.-13. Rezerva pro přednášky odborníků z praxe – case histories a pro realizaci exkurzí in situ. Cvičení: 1.-3. Studium legislativních dokumentů k otázkám vztahu geotechniky k životnímu prostředí (zákon o odpadech, geologický zákon, horní zákon, stavební zákon). 4. Stanovení napjatosti v okolí podzemních děl – metodika. 5. Stanovení parametrů změn v hydrogeologických poměrech. 6. Klasifikace svahových deformací. 7.-9. Výpočet parametrů ovlivnění povrchu poddolování a mělkým tunelováním - 1. program 10.-13. Rezerva pro exkurze in situ. Multimediální pomůcky použité k výuce: V předmětu jsou standardně používány fólie pro zpětný projektor a některé videoprogramy (svahové deformace, ukládání odpadů, tunelování).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnické a dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku