224-0048/01 – Geomateriálové inženýrství (GI)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR29 prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit a naučit studenta hodnotit a aplikovat postupy pro využití geomateriálů v geotechnice na základě analýzy jejich vlastností a chování z hlediska pevnostních a přetvárných vlastností,fyzikálně-chemických vlastností a technologických postupů.Významným prvkem je naučit studenta syntetizovat poznatky ze základních přírodovědných disciplin,mechaniky a technologických disciplin.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je věnován rozšiřující problematice vlastností a využití přírodních materiálů (horniny, geokompozity, stav hmoty) v geotechnickém a podzemním stavitelství, z hlediska jejich schopností plnit statické a bezpečnostní funkce a požadavky. Velká pozornost je věnována zjm. jílovým materiálům a problematice korozní odolnosti těchto stavebních materiálů. V závěru discipliny jsou uváděny poznatky z oblasti matematického modelování chování těchto hmot (konstitutivní modelování). Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu student získá prohloubené znalosti a poznatky z oblasti stavebně-technických vlastností hornin a stavebních materiálů produkovaných na základě přírodních materiálů.

Povinná literatura:

Desai: Constitutive modelling in geomechanics, Elsevier Rotterdam 1992 Kolektiv: Comprehensive of Rock Engineering, Pergamon London 1992 Pytlík P.: Stavební materiály v pozemních stavbách, CERM Brno 1995 Cigánek J.: Stavební hmoty a konstrukce I., ES VŠB 1985

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Horninový masiv jako zdroj stavebních materiálů a pracovní prostředí. 2. Pevné horniny a jejich stavebně-technické vlastnosti. 3. Sypké horniny a jejich vlastnosti. Písky a štěrky jako stavební materiály. 4.-5. Jíly a jejich užití a význam. Klasifikace jílů a jíl. materiálů, vlastnosti jílovitých zemin, zpracování. 6. Činitelé determinující vlastnosti hornin a zemin, zpracování. 7. Odolnost stavebních materiálů vůči agresivnímu prostředí, klimatickým změnám. 8. Modelování pevnostních a přetvárných vlastností hornin a zemin. 9.-12. Základní, konstitutivní modely hornin a zemin (pružný, pružno-plastický, CAM-clay, hypoplasticita, nelineárně pružný). 13. Rezerva. Cvičení: 1.-5. Laboratorní měření základních fyzikálních a chemických vlastností stavebních hmot, hornin a zemin - popisné vlastnosti - mechanické vlastnosti - fyzikálně-chemické vlastnosti – program č. 1 6. Stanovení namrzavosti stavebních hmot a hornin. 7. Hodnocení agresivity prostředí na beton a kovy. 8. Vyhodnocení základních přetvárných parametrů hornin. 9.-13. Matematický model geotechnické konstrukce s uvažováním nelineárního chování hornin – program č. 2 Multimediální pomůcky použité k výuce: V předmětu jsou standardně využívány připravené fólie pro zpětný projektor, videoprogramy z oblasti laboratorního výzkumu chování zemin (silniční laboratoř) a softwarové produkty pro konstitutivní modelování (PLAXIS, FLAC).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku