224-0059/01 – Stavební geologie (SG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB0136 Mgr. Michaela Babulíková
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - naučit studenty poznávat a popisovat horninové prostředí tvořící základovou půdu pro výstavbu; - pochopení horninového cyklu a formování horninového masívu; - pochopení principů fungování endogenních a exogenních procesů v horninovém prostředí; - osvojení metod průzkumu horninového prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Stavební geologie popisuje horninové prostředí, které tvoří základovou půdu pro výstavbu a také poskytuje materiály využitelné přímo ve stavební konstrukci nebo pro přípravu stavebních hmot. Formování horninového prostředí a jeho materiálové složení a struktura jsou v relaci s procesy, kterými vznikly a které je následně ovlivňují. Studenti se naučí identifikovat základní typy hornin, popisovat vlastnosti a chování různých typů horninového prostředí ve vztahu k jeho genezi, jež jsou základem pro pochopení interakce stavební konstrukce a základové půdy. Poznání podstatných endogenních a exogenních procesů ovlivňujících horninové masívy umožní studentům predikovat jeho vlastnosti a chování v budoucnosti. Nedílnou součástí stavební geologie je bazální identifikace režimu povrchových a podzemních vod a jejich vlivu na vlastnosti a chování horninové hmoty a horninových masívů. Pro správné hodnocení vhodnosti horninového prostředí pro výstavbu je nezbytné studenty naučit využít všechny informační zdroje o horninovém prostředí - základové půdě. Studenti se naučí tyto zdroje používat v rámci praktických cvičení. Součástí výuky je i úvod do regionálního poznání geologické stavby ČR.

Povinná literatura:

Gangopadhyay, Subinoy. (2013). Engineering Geology. Oxford University Press. Retrieved from https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpEG000002/engineering-geology/engineering-geology ŠAMALÍKOVÁ, M., P. POSPÍŠIL, J. LOCKER Geologie. Edtion ed. Brno: CERM, 1995. 120 s. p. ISBN 80-214-0608-9. Geologická mapa České republiky 1:500 000. edited by J. CHÁB, Z. STRÁNÍK AND M. ELIÁŠ. Edtion ed. Praha: Česká geologická služba, 2007. ISBN 978-80-7075-666-9. CHLUPÁČ, I. Geologická minulost České republiky. Edtion ed. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0914-0.

Doporučená literatura:

Grygar, R. Regionální geologie České republiky. Online verze dostupná: http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test v rámci cvičení konzultace k projektu průzkumu základové půdy

E-learning

Další požadavky na studenta

schopnost samostatné, ale i týmové práce na řešení úkolů ve cvičení, znalost zpracování textových dokumentů v editoru MS Word nebo obdobném.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Geologie, její disciplíny, úlohy geologie v inženýrské praxi 2) Základní stavby Země a zemské kůry - geneze hornin a minerálů a jejich klasifikace 3)Vlastnosti skalních hornin a zemin a jejich chování v rámci různých typů interakce s inženýrskými díly 4) Endogení procesy 5) Exogenní procesy 6) Důsledky působení endo- a exogenních procesů na horninové prostředí a inženýrská díla (akcentace produkce oxidu uhličitého) 7) Tvary georeliéfu a jeho vývoj v čase 8) Základy hydrogeologie 9) Metody průzkumu horninového prostředí 10) Stavební kámen a kamenivo, jejich produkce a využití 11) Základy regionální geologie České republiky 12) Snižování produkce CO2 využitím přírodních materiálů - hornin 13) Digitální data o horninovém prostředí - zdroje a modelování Cvičení: Horninotvorné minerály, magmatické horniny, sedimentární horniny, metamorfované horniny, hodnocení diskontinuit v horninovém masívu, zpracování projektu průzkumu horninového prostředí jako základové půdy v 1. geotechnické kategorii.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní