224-0059/02 – Stavební geologie (SG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POS0046 doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - naučit studenty poznávat a popisovat horninové prostředí tvořící základovou půdu pro výstavbu; - pochopení horninového cyklu a formování horninového masívu; - pochopení principů fungování endogenních a exogenních procesů v horninovém prostředí; - osvojení metod průzkumu horninového prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Stavební geologie popisuje horninové prostředí, které tvoří základovou půdu pro výstavbu a také poskytuje materiály využitelné přímo ve stavební konstrukci nebo pro přípravu stavebních hmot. Formování horninového prostředí a jeho materiálové složení a struktura jsou v relaci s procesy, kterými vznikly a které je následně ovlivňují. Studenti se naučí identifikovat základní typy hornin, popisovat vlastnosti a chování různých typů horninového prostředí ve vztahu k jeho genezi, jež jsou základem pro pochopení interakce stavební konstrukce a základové půdy. Poznání podstatných endogenních a exogenních procesů ovlivňujících horninové masívy umožní studentům predikovat jeho vlastnosti a chování v budoucnosti. Nedílnou součástí stavební geologie je bazální identifikace režimu povrchových a podzemních vod a jejich vlivu na vlastnosti a chování horninové hmoty a horninových masívů. Pro správné hodnocení vhodnosti horninového prostředí pro výstavbu je nezbytné studenty naučit využít všechny informační zdroje o horninovém prostředí - základové půdě. Studenti se naučí tyto zdroje používat v rámci praktických cvičení. Součástí výuky je i úvod do regionálního poznání geologické stavby ČR.

Povinná literatura:

Blyth, F.G.H. de Freitas, M.H.. (1984). A Geology for Engineers (7th Edition). Taylor & Francis. Online version available at: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpAGEE0002/geology-engineers-7th/geology-engineers-7th ŠAMALÍKOVÁ, M., P. POSPÍŠIL, J. LOCKER Geologie. Edtion ed. Brno: CERM, 1995. 120 s. p. ISBN 80-214-0608-9. Geologická mapa České republiky 1:500 000. edited by J. CHÁB, Z. STRÁNÍK AND M. ELIÁŠ. Edtion ed. Praha: Česká geologická služba, 2007. ISBN 978-80-7075-666-9. CHLUPÁČ, I. Geologická minulost České republiky. Edtion ed. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-0914-0.

Doporučená literatura:

MÍSAŘ, Z. Geologie ČSSR. I, Český masív. Edtion ed. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 333 s. p. ISBN (váz.). Grygar, R. Regionální geologie České republiky. Online verze dostupná: http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Geologie, její disciplíny, úlohy geologie v inženýrské praxi 2) Základní stavby Země a zemské kůry - geneze hornin a minerálů a jejich klasifikace 3)Vlastnosti skalních hornin a zemin a jejich chovánív rámci různých typů interakce s inženýrskými díly 4) Endogení procesy 5) Exogenní procesy 6) Důsledky působení endo- a exogenních procesů na horninové prostředí a inženýrská díla 7) Tvary georeliéfu a jeho vývoj v čase 8) Základy hydrogeologie 9) Metody průzkumu horninového prostředí 10) Základy regionální geologie České republiky Cvičení: Horninotvorné minerály, magmatické horniny, sedimentární horniny, metamorfované horniny, hodnocení diskontinuit v horninovém masívu, zpracování průzkumu horninového prostředí v 1. geotechnické kategorii.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  18
        Zkouška Zkouška 67  33 3
Rozsah povinné účasti: 1) Student/ka musí prokázat schopnost samostatně popsat a klasifikovat základní druhy hornin. 2) Student/ka musí splnit podmínky teoretického testu stanoveného učitelem. 3) Student/ka musí v týmu obhajit zpracovanou seminární práci. 4) Student/ka musí úspěšně vykonat zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.