224-0068/01 – Underground and Geotechnical Constructions ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek 1.Geotechnika, geotechnika stavba, rozdělení geotechnických staveb 2.Hornina a horninové prostředí. 3.Vykopávkové geotechnické stavby - jámy, zářezy, výkopy 4.Sypané goetechnické stavby - násypy 5.Úprava hornin a horninového prostředí 6.Zemní práce, stroje pro zemní práce 7.Podzemní stavby - rozdělení podzemních staveb 8.Technologické operace výstavby podzemních staveb 9.Metody výstavby podzemních staveb ve skalních horninách 10.Metody výstavby podzemních staveb v zeminách, mikrotunelování 11.Stabilizace hornin a horninového prostředí obklopujících podzemní stavby. 12.Sanační geotechnické stavby 13.Modelování, monitoring, observační metoda, environmentální dopady, rizika geotechnických staveb Program cvičení 1.Výpočet stavu napjatosti v zemině 2.Výpočet poklesu povrchu terénu následkem poklesu hladiny podzemní vody 3.Výpočet čerpání pevnosti zemního prostředí 4.Výpočet zemních tlaků 5.Výpočet hloubky vetknutí nerozepřené štětové stěny pažící stavební jámu 6.Výpočet hloubky vetknutí nerozepřené štětové stěny pažící a těsnící stavební jámu 7.Výpočet hloubky vetknutí rozepřené – kotvené na jedné úrovni štětové stěny pažící stavební jámu 8.Posouzení gravitační opěrné zdi z prostého betonu 9.Posouzení vnitřní stability gravitační opěrné zdi z vyztužené zeminy 10.Posouzení stability svahu zářezu ve vrstevnatém skalním prostředí Zadání programů a zkušební otázky viz. WWW.FAST.VSB.CZ/VOJTASIK

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 50  0 3
                Oral Oral examination 15  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.