224-0075/01 – Ražení ve složitých podmínkách ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Charakteristika složitých podmínek. Systematika realizačních metod překonávání složitých přírodních a technických podmínek při výstavbě podzemních. Metody změny nepříznivých primárních přírodních podmínek, vedoucí k jejich úplné nebo částečné eliminaci. Technické postupy překonávání složitých podmínek. Hnané pažení, štítování, protlačování, mikrotunelování, bezvýkopové technologie, zmrazování, kesonování, odvodňování, sanace a rekonstrukce podzemních děl a inženýrských sítí. Obsahem předmětu jsou také metody prognózy a postupy eliminace negativních vlivů a dopadů v horninovém prostředí způsobených výstavbou podzemních děl. Zejména změna režimu podzemních vod, deformace nadloží a s ní související poklesové jevy na povrchu u podpovrchových podzemních děl. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchač je uveden do problematiky, seznámen se základy oboru, relevantními trvalými poznatky a současným stavem v rozsahu a hloubce poznání, které postačuje pro úspěšné zahájení aktivní činnosti v uvedeném oboru a umožňuje jejich další samostatné prohubování a rozvíjení.

Povinná literatura:

K. Exner: Speciální metody ražení, ES VŠB Ostrava 1983 F. Klepsatel: Bezvýkopová výstavba podzemných vedení, ALFA Bratislava 1986

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod. 2. Charakteristika složitých podmínek (přírodní, antropogenní, technicko- organizační). 3. Principy, systematika a přehled realizačních postupů výstavby podzemních děl ve složitých podmínkách. 4. Realizace podzemních děl pod ochranou stlačeného vzduchu – kesonování. 5. Zmrazování. 6. Klasické tunelovací postupy a Nová rakouská tunelovací metoda. 7. Jehlování, hnané pažení, obrysový výrub. 8. Štítování. 9. Protláčení. 10. Mikrotunelování, horizontální vrtání. 11. Bezvýkopové technologie. 12. Sanace podzemních děl a inženýrských sítí. 13. Environmentální dopady podpovrchových podzemních děl, jejich prognóza a prevence. Cvičení: Zpracování a odevzdání studie realizace výstavby podzemního díla ve složitých přírodně technických podmínkách (individuální pro každého posluchače). Vystoupení a informování o zadaném tématu na cvičení. Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečností.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnické a dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku