224-0075/01 – Driving in Difficult Conditions ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod. 2. Charakteristika složitých podmínek (přírodní, antropogenní, technicko- organizační). 3. Principy, systematika a přehled realizačních postupů výstavby podzemních děl ve složitých podmínkách. 4. Realizace podzemních děl pod ochranou stlačeného vzduchu – kesonování. 5. Zmrazování. 6. Klasické tunelovací postupy a Nová rakouská tunelovací metoda. 7. Jehlování, hnané pažení, obrysový výrub. 8. Štítování. 9. Protláčení. 10. Mikrotunelování, horizontální vrtání. 11. Bezvýkopové technologie. 12. Sanace podzemních děl a inženýrských sítí. 13. Environmentální dopady podpovrchových podzemních děl, jejich prognóza a prevence. Cvičení: Zpracování a odevzdání studie realizace výstavby podzemního díla ve složitých přírodně technických podmínkách (individuální pro každého posluchače). Vystoupení a informování o zadaném tématu na cvičení. Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečností.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnical and Underground Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnical and Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner