224-0090/01 – Škodlivé účinky výbuchu ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá problematikou škodlivých účinků vyvolaných výbuchem trhavinových náloží aplikovaných jak na povrchu (kamenolomy, destrukce, stavebnictví), tak v podzemí při výstavbě podzemních objektů. Seznamuje s účinky vzdušné tlakové vlny, nežádoucího rozletu rozpojovaného materiálu, toxickými zplodinami výbuchu a zejména seismickými účinky výbuchu náloží. Zabývá se kvantifikací základních parametrů a možností jejich snížení. Předmět se zabývá problematikou škodlivých účinků vyvolaných výbuchem trhavinových náloží aplikovaných jak na povrchu (kamenolomy, destrukce, stavebnictví), tak v podzemí při výstavbě podzemních objektů. Seznamuje s účinky vzdušné tlakové vlny, nežádoucího rozletu rozpojovaného materiálu, toxickými zplodinami výbuchu a zejména seismickými účinky výbuchu náloží. Zabývá se kvantifikací základních parametrů a možností jejich snížení. Znalosti a dovednosti studenta: Posluchač dovede teoreticky stanovit základní parametry tlakové vlny, rozletu materiálu, či množství toxických plynů při výbuchu náloží v podzemí (s návrhem parametrů účinného větrání). Prakticky i teoreticky zvládne problematiku seismicity při výbuchu s použitím vybavení laboratoře aplikované seismicity. Cílem je i návrh opatření (technických, organizačních) ke snížení škodlivých účinků výbuchu trhavinových náloží.

Povinná literatura:

Kolskij G.: Napěťové vlny v pevných látkách, IL Moskva 1955 Okál M.: Seismika báňských odstřelů, Košice 1972

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do problematiky, studijní program předmětu 2. Vzdušná tlaková vlna vyvolaná výbuchem náloží - na povrchu - v podzemí 3. Toxicita povýbuchových plynných zplodin, kvantitativní a kvalitativní hodnocení. Možnosti snížení, význam při aplikaci odstřelů v podzemí 4. Nežádoucí rozlet rozpojovaného materiálu při odstřelu 5. Seismický účinek výbuchu náloží trhavin. Dynamické charakteristiky deformovatelných látek a pohyb v nich. Pohyb v tuhých látkách. Vztahy mezi napětím a deformací. Energie pružných deformací. Šíření deformací. Rázové vln. Tenzor deformací. Rovnice pohybu deformovatelného prostředí. Pružné vlnění a jeho charakteristika. Rovinné vlny. Podélné sférické vlny ve velké vzdálenosti. Vznik seismické vlny při výbuchu. Vlnění v neideálně pružných prostředích. 6. Některé otázky seismiky horninového masivu. Způsoby generování vln v horninách. Registrace vlnění. Seismické účinky výbuchů na zařízení a konstrukce. Dynamické charakteristiky vlnění. Závislost seismického efektu na hmotnosti náloží a vzdálenosti. Energie vlnění a parametry odstřelu. 7. Mechanizmus rozrušování hornin trhavinou a časované odstřely. Rozrušení hornin. Klasifikace hornin podle pevnosti a akustické impedance . Rozrušení hornin trhavinou. Vztahy mezi fyzikálními parametry rozrušení. Vzájemné působení tlakových vln. Cvičení: 1. Stanovení specifického a technického objemu plynných povýbuchových zplodin. Určení počáteční koncentrace toxických plynů při odstřelu – návrh parametrů separátního větrání podzemního díla s ohledem na trhací práce. 2. Posouzení seismického účinku výbuchu náloží odstřelu na povrchové objekty – aplikace platné normy. Možnosti snížení seismických účinků úpravou parametrů odstřelu. 3. Posouzení seismických účinků výbuchu na konstrukce podzemních staveb. Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy); diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnické a dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku