224-0093/01 – Trhací a destrukční práce ()

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá problematikou speciálních trhacích a destrukčních prací. Obsahem je sortiment prostředků trhací techniky, jejich vlastnosti a manipulace s nimi a způsob jejich roznětu. Do teorie rozpojování materiálů výbuchem jezaměřen na použití výbuchu trhavin při ražení liniových vodorovných podzemních děl (štoly, kolektory), použití při těžbě stavebních nerostných surovin na povrchu a destrukcích stavebních konstrukcí (cihla, beton, železobeton, ocel).Součástí je i problematika škodlivých účinků výbuchu (rozlet, toxické zplodiny, vzdušná tlaková vlna, seismické účinky odstřelů). Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Posluchači získají základní přehled v sortimentu prostředků trhací techniky a jeho optimální volbě vč. základních znalostí v problematice bezpečnosti při trhací práci a manipulaci s výbušinami. Naučí se zpracovat technologický postup trhacích prací při ražení vodorovného liniového díla malého průřezu a navrhovat základní parametry odstřelu při destrukcích stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1997 Bartoš J., Mečíř R.: Příručka pro střelmistry v hornictví a stavebnictví, SNTL Praha 1974 Horký J.: Návody ke cvičením z trhacích prací, VŠB ES 1969 Zákonné normy a předpisy ČR k problematice trhacích prací

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Úvod do problematiky, historie disciplíny, studijní program předmětu 2. Prostředky trhací techniky – průmyslové trhaviny, rozněcovadla, pomocné prostředky 3. Vlastnosti a parametry prostředků trhací techniky a manipulace s nimi 4. Roznět trhavinových náloží 5. Mechanizmus rozpojování hornin výbuchem 6. Trhací práce při ražení podzemních objektů – liniová díla, prostorová díla 7. Povrchové odstřely při těžbě stavebních nerostných surovin 8. Destrukce zděných, betonových a železobetonových konstrukcí 9. Destrukce ocelových konstrukcí 10. Destrukce štíhlých, vysokých konstrukcí (komíny, věže, stožáry a sloupy, vysílače apod.) 11. Speciální trhací práce ve stavebnictví – příkopy, rýhy, silniční zářezy 12. Škodlivé účinky výbuchu náloží na povrchové objekty Cvičení: 1. Stanovení základních vlastností jednoduchých výbušin 2. Elektrický roznět náloží. Posouzení vhodnosti roznětu zadaného počtu a druhu elektrických rozbušek, návod na optimální zapojení roznětné sítě 3. Technologický postup trhacích prací při ražení podzemního liniového díla malého příčného průřezu (< 16 m2) 4. Návrh parametrů odstřelu při ražení tunelu s aplikací hladkého výlomu na ohybu a posouzením seismického účinku odstřelu na povrchové stavby 5. Návrh parametrů destrukčního odstřelu při destrukci masivního stavebního objektu 6. Projekt odstřelu při destrukci štíhlé stavební konstrukce Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy), diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku