224-0093/01 – Blasting and Destruction Works ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LUK33 Ing. Jiří Lukš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod do problematiky, historie disciplíny, studijní program předmětu 2. Prostředky trhací techniky – průmyslové trhaviny, rozněcovadla, pomocné prostředky 3. Vlastnosti a parametry prostředků trhací techniky a manipulace s nimi 4. Roznět trhavinových náloží 5. Mechanizmus rozpojování hornin výbuchem 6. Trhací práce při ražení podzemních objektů – liniová díla, prostorová díla 7. Povrchové odstřely při těžbě stavebních nerostných surovin 8. Destrukce zděných, betonových a železobetonových konstrukcí 9. Destrukce ocelových konstrukcí 10. Destrukce štíhlých, vysokých konstrukcí (komíny, věže, stožáry a sloupy, vysílače apod.) 11. Speciální trhací práce ve stavebnictví – příkopy, rýhy, silniční zářezy 12. Škodlivé účinky výbuchu náloží na povrchové objekty Cvičení: 1. Stanovení základních vlastností jednoduchých výbušin 2. Elektrický roznět náloží. Posouzení vhodnosti roznětu zadaného počtu a druhu elektrických rozbušek, návod na optimální zapojení roznětné sítě 3. Technologický postup trhacích prací při ražení podzemního liniového díla malého příčného průřezu (< 16 m2) 4. Návrh parametrů odstřelu při ražení tunelu s aplikací hladkého výlomu na ohybu a posouzením seismického účinku odstřelu na povrchové stavby 5. Návrh parametrů destrukčního odstřelu při destrukci masivního stavebního objektu 6. Projekt odstřelu při destrukci štíhlé stavební konstrukce Multimediální pomůcky použité k výuce: Při přednáškách je použita dostupná audiovizuální technika, tj. zpětný projektor, filmový projektor, video s rozsáhlou videotékou (jednotlivé pořady doplňují všechny přednášené okruhy), diaprojektor a episkop. Ve cvičeních posluchač využívá PC s katedrálními resp. vlastními softwarovými produkty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner