224-0098/01 – Waste Disposal and Deactivation ()

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAV35 Ing. Martin Vavro, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: 1. Úvod. 2. Legislativa, normy, předpisy, terminologie. 3. Kategorizace odpadů, klasifikace a charakteristika skládek odpadů. 4. Kriteria výběru umístění skládky (geografická,urbanistická,geotechnická, environmentální) 5. Skládka TKO, technická zařízení a provoz skládky. 6. Bariéry. 7. Odvodnění a degazace. 8. Staré zátěže a způsoby jejich sanace. 9. Prevence a postupy zdolávání havárií při nakládání s odpady. 10. Ukončení ukládání a uzavření skládky, formy možného dalšího využití. 11. Nakládání s nebezpečnými a radioaktivními odpady. 12. Ukládání odpadů v podzemí. 13. Geotechnické problémy povrchových a podzemních skládek. Cvičení: Zpracování a odevzdání rešeršní studie na vybrané téma (individuální pro každého posluchače) z oblasti „Ukládání a likvidace odpadů„. Vystoupení a informování o zadaném tématu na cvičení. Multimediální pomůcky použité k výuce: Odborný výklad na přednáškách je podpořen audiovizuálními prostředky. Standardní, trvale používanou pomůckou je zpětný projektor k promítání transparentních předloh (folie). Výuku doplňuje příležitostná prezentace video záznamů, s cílem dokumentovat přednášenou problematiku reálnou skutečností.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T015) Industral Engineering and Building Contruction P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner