224-0103/03 – Zakládání ve složitých podmínkách (ZSP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem discipliny je naučit studenta syntetizovat a aplikovat poznatky z geomechaniky,zakládání staveb,inženýrské geologie a stavební mechaniky z hlediska optimálního návrhu základových konstrukcí ve složitých podmínkách,optimalizace variantních řešení hodnocení dopadů a rizik založení staveb v těěchto podmínkách.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na základní studium problematiky zakládání staveb a rozšiřuje získané znalosti v oblastech hlubinného zakládání, zejm. při aplikaci pilotových základů. Kromě technologie pilotování obsahuje rozšířené poznatky z oblasti navrhování pilot podle 1. a 2. mezního stavu, problematiku skupinových pilot a pilotových roštů. Kromě těchto otázek rozvíjí poznatky z oblasti zlepšování vlastností zemin, problematiky zakládání na násypech a odvalech, vč. metodik zjišťování mechanických vlastností těchto materiálů. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním předmětu získá student podrobné poznatky z oblasti technologie výroby pilot a metodik navrhování pilotových základů podle 1. a 2. mezního stavu. Kromě toho bude schopen stanovit parametry zlepšení pevnostních a přetvárných vlastností zemin v násypech a odvalech. Bude seznámen s problematikou používání softwarového vybavení z oblasti pilotových základů.

Povinná literatura:

Hulla J., Turček P.: Zakladanie stavieb, Bratislava 1999 Masopust J.: Vrtané piloty, Čeněk a Ježek 1995 Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů,DT Ostrava 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Definice obtížných přírodních podmínek; opakování výpočetních postupů pro návrh plošných základů, geotechnické kategorie. 2. Metody hlubinného zakládání; technologie a konstrukce pilot, pilířů apod. 3. Návrh hlubinných základů – metody experimentální, výpočtové, normové. 4. Stanovení únosnosti pilotových základů, určení sedání základů. 5. Zakládání na územích ohrožených sesuvy. 6. Zakládání na násypech, výsypkách a silně stlačitelných zeminách. 7.-8. Zakládání na poddolovaných územích; účinky poddolování, ochrana konstrukcí před účinky poddolování. 9. Zakládání v seismicky ohrožených oblastech. 10. Zakládání strojů – základy strojů a jejich konstrukce. 11. Monitoring při zakládání staveb. 12.-13. Rezerva. 14. Přednáška odborníka z praxe- case histories. Cvičení: 1. Metody statického řešení pilotových základů. 2. Normativní postupy řešení pilot; experimentální měření únosnosti. 3. Stanovení únosnosti pilot výpočtem - 1. program 4. Stanovení sedání pilotového základu výpočtem. 5. Výpočet mezní zatěžovací křivky piloty. 6. Metody řešení mechaniky skupinových pilot - 2. program 7. Zakládání na poddolovaných územích – výpočet sil indukovaných poddolováním. Multimediální pomůcky použité k výuce: Ve výuce jsou kromě připravených fólií pro zpětný projektor používány diafilmy firmy Soletauche (piloty, podzemní stěn) a videoprogramy z oblasti pilotování (Starsoil). Ve cvičeních jsou používány programové systémy pro navrhování pilotových základů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnické a dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku