224-0104/01 – Zkoušení a diagnostika geotechnologie staveb (-)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá hodnocením a testováním geotechnických staveb. K tomu slouží různé druhy diagnostických metod, které odhalují možné příčiny a zdroje poruch u staveb. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Absolvováním tohoto předmětu studenti získají zkušenosti jak o různých typech diagnostických metod, ale i o vlastním návrhu systémů (kotevních, konstrukčních, projektových).

Povinná literatura:

P. Pytlík: Stavební materiály v pozemních stavbách.,CERM Brno 1995 J. Cigánek: Stavební hmoty a konstrukce I.,ES VŠB Ostrava 1985 Šiška a kol.: Geotechnika.,SNTL Praha

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Význam a obsah předmětu, rozdělení diagnostických metod. 2. Systematika vad a nedostatků u geotechnických staveb. 3. Příčiny a zdroje vadného návrhu u základů staveb. 4. Příčiny a zdroje vadného návrhu při kotvení horninového masivu. 5. Příčiny a zdroje vadného návrhu u podz. konstrukcí. 6. Možné důsledky chyb při projektu. 7. Možné důsledky chyb při realizaci a technologii. 8. Legislativní opatření a předpisy, hodnocení staveb. 9. Zkoušení a vyhodnocování zákl. parametrů geotechnických staveb –zkoušky betonu. 10. Zkoušky kotvení a zhutňování. 11. Zkoušení pevností zpevněných hornin a zemin. 12. Diagnostikování vlivů vod na těsnost a propustnost staveb. 13. Metodika přímých zkoušek. 14. Metodika nepřímých zkoušek. Cvičení: 1. Procvičení výpočetních postupů pro určování mechanických vlastností zemin a hornin. 2. Fyz.-chemické vlastnosti zemin a hornin – výpočty. 3. Základy staveb podle I. a II. skupiny mezních stavů. 4. Návrh kotevního systému. 5. Stanovení sil působících na podzemní objekt. 6. Projektová dokumentace – návrh - 1. program 7. Projektová dokumentace – technologie a realizace. 8. Zatěžování betonu jako součást základu a konstrukce. 9. Výpočet a posouzení kotev - 2. program 10. Zhutňovací proces – návrh, výpočet. 11. Ověření vlivu podz. a povrchových vod. 12. Komplexní program – zadání - 3. program 13.– 14. Konzultace a řešení problémů komplex. programu. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, ukázka výukového filmu o diagnostikování staveb, data projektor.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku