224-0203/01 – Trhací práce a rozpojování hornin (TP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je naučit studenta navrhnout technologii odstřelu pro rozpojením horniny při ražení horizontálního podzemního dílamalého příčného průřezu.V rámci předmětu se seznámí se sortimentem prostředků trhací techniky,roznětem náloží,teorii rozpojení a vlastní technologii.Závěrem navrhuje technologický postup trhacích prací se stanovením základních parametrů odstřelu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin se zvláštním zřetelem na rozpojování výbuchem trhavinových náloží. Součástí je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží apod., je obsah zaměřen na rozpojování hornin při klasickém ražení podzemních objektů vč. návrhu základních parametrů odstřelu. Stručně se zabývá i použitím trhavin na povrchu (stavebnictví, lomy, doprava, zemědělství, destrukce apod.) s posouzením škodlivých účinků při výbuchu (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Součástí jsou i ostatní způsoby rozpojování hornin zejm. mechanické rozpojování noži či dláty, rozpojování tlakovou vodou a ostatními speciálními způsoby. Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zejm. v oblasti trhacích prací. Posluchači získají základní orientaci v problematice rozpojování hornin zejm. použitím trhacích prací, znalosti o sortimentu prostředků trhací techniky a jeho aplikaci. Naučí se projektovat odstřely při ražení podzemních objektů (liniová díla vodorovná i svislá, kaverny, tunely apod.) s optimálním návrhem sestavit technologický postup trhacích prací. Získají rovněž základní teoretické vlastnosti v bezpečnostních předpisech, týkajících se použití výbušin v podzemí i na povrchu.

Povinná literatura:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika, Montanex Ostrava 1997 Horký J.: Trhací práce a rozpojování hornin, ES VŠB 1979 Horký J., Kořínek R.: Návody ke cvičením z Trhacích prací, ES VŠB 1978 Zákonné normy a předpisy ČR k problematice trhacích prací

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J.[i] Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii.[/i] Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010. ISBN: 978-80-254-8542-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Úvod do discipliny - historie rozpojování, základní pojmy, program výuky. 2. Klasické a neklasické rozpojování hornin. 3. Trhací práce - prostředky trhacích prací, vlastnosti a manipulace s nimi. 4. Roznět trhavinových náloží - princip, zapojení, vhodnost a jistota roznětu, nežádoucí roznět, milisekundová trhací technika. 5. Teorie rozpojování hornin výbuchem - základní parametry odstřelů. 6. Technologie trhacích rací při ražení liniových podzemních děl. 7. Trhací práce při ražení podzemních děl velkých průřezů. 8. Technologie šetřící (obrysové trhací práce) - metody, principy, stanovení základních parametrů. 9. Trhací práce bezvýlomová jako prevence nežádoucích geomechanických jevů. 10. Trhací práce při dobývání užitkových nerostů. 11. Omezení trhacích prací při aplikaci ve výbušném prostředí (plynující uhelné doly). 12. Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlak. vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky výbuchu). 13. Mechanické rozpojování hornin (řezání, drcení, vtláčení), aplikace nožů, valivých dlát apod. - razící stroje, tunel. stroje, razící štíty, impaktory. Cvičení: Ve cvičení určování základních parametrů odstřelů klasického rozpojování trhací prací při ražení podzemních děl důzného druhu v rozdílných podmínkách s využitím výpočetní techniky a dostupného software. 1. Výbušinářské charakteristiky jednoduchých výbušin. 2. Posouzení elektrického roznětu zadaného počtu a druhu elektrických rozbušek a zdroje elektr. roznětného impulzu. 3. Technologický postup trhacích prací při ražení liniového podzemního díla malého průřezu (štola, kolektor apod.). 4. Technologický postup trhacích prací při ražení štol s aplikací přímých zákonů. 5. Návrh parametrů trhacích prací při hloubení jámy s posouzením seismického účinku výbuchu náloží na povrchové objekty. 6. Technologický postup trhacích prací při ražení tunelu s aplikací hladkého výlomu na obrysu díla. Programy: 1. Výpočet základních výbušinářských charakteristik. 2. Elektrický roznět náloží. 3. Technologický postup trhacích prací při ražení štoly kolektoru. 4. Technologický postup trhacích prací - aplikace obrysové trhací práce. 5. Technologický postup trhacích prací při hloubení jámy resp. šachtice s osouzením seismických účinků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R019) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.