224-0204/03 – Environmentální geotechnika (EG)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozvíjet pohled na geotechnické stavby v širších souvislostech. Každá geotechnická stavba a geotechnická konstrukce zasahuje do stavu okolního prostředí, vyvolává v něm řadu změn. Tyto změny představují reálné nebezpečí pro veškeré stávající objekty, které se nachází v jejich okolí. Absolvent předmětu je seznámen s nějčastějšími druhy nebezpečí, jejich příčinami a principy, praktickými opatřeními k minimalizaci rizik, které souvisí s jejich výstavbou, užíváním a likvidací. Předmět navazuje a rozvíjí poznatky nabyté v předcházejících předmětech "mechanika hornin a zemin", "zakládání staveb". Nové poznatky rozšiřují problematiku předmětů "podzemní stavitelství" a "geotechnické stavby", které posluchač absolvoval v bakalářském stupni studia.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou syntetizovány poznatky obecné geotechniky ve vazbě na jejich aplikaci v oblasti ochrany a tvorby životního a přírodního prostředí. Kromě specifikace dopadů provádění geotechnických staveb na přírodní prostředí jsou v předmětu rozebírány postupy jejich predikce a omezování vlivu impaktů člověka na životní prostředí (svahové deformace, účinky tunelování, změny hydrogeologických poměrů, skládkování apod.). Absolvováním předmětu student získá rozšiřující informace a poznatky z oblasti aplikací geotechniky v ochraně a tvorbě životního prostředí, včetně některých metod predikce a minimalizace negativních dopadů, jakými jsou poklesy nad podpovrchovými podzemní díly, svahové deformace sypaných a hloubených geotechnických konstrukcí dopravních staveb.

Povinná literatura:

SARSBY, R.(2000). Environmental Geotechnics. Thomas Telford Publishing, London

Doporučená literatura:

SARSBY, R.(2000). Environmental Geotechnics. Thomas Telford Publishing, London

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou žádné požadavky na studenty

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Geotechnika jako vědní disciplina ve vazbě na životní prostředí. 2. Charakteristika pozitivních i negativních dopadů - case histories. 3. Klasifikace dopadů provádění geotechnických prací na životní prostředí. 4. Změny napjatosti v okolí geotechnických staveb a jejich význam. 5. Účinky poddolování na povrch. 6.-7. Účinky a vliv změn hydrogeologických poměrů při realizaci geotechnických staveb. 8. Vliv mělce ražených podzemních děl na povrch a životní prostředí. 9. Svahové deformace a jejich význam a dopad na životní prostředí. 10. Úkoly geotechniky při zneškodňování odpadů, ukládání odpadů do podzemí. 11. Prevence negativních dopadů prováděné geotechnickou prací. 12.-13. Rezerva pro přednášky odborníků z praxe - case histories a pro realizaci exkurzí in situ. Osnova cvičení: 1.-2. Studium legislativních dokumentů k otázkám vztahu geotechniky k životnímu prostředí (zákon o odpadech, geologický zákon, horní zákon, stavební zákon). 3. Stanovení napjatosti v okolí podzemních děl. 4. Stanovení parametrů změn v hydrogeologických poměrech. 5. Klasifikace svahových deformací. 6.-9. Výpočet parametrů ovlivnění povrchu poddolováním a mělkým tunelováním. 10.-13. Rezerva pro exkurze in situ. Programy: 1. Výpočet poklesu povrchu terénu při změně hladiny podzemních vod. 2. Výpočet poklesu povrchu terénu nad podpovrchovým podzemním dílem. 3. Výpočet poklesu povrchu terénu na poddolovaném území.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T035) Geotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní