224-0205/03 – Úprava vlastností hornin a zemin (ÚVH&Z)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Marek Mohyla, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marek Mohyla, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH050 Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
VOJ50 doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače principy metod úpravy hornin a zemin, nejběžnějšími technologií a praktickými ukázkami jejich aplikace na skutečných geotechnických stavbách a konstrukcích. Absolvováním předmětu posluchač nabude znalostí, které mu zajistí dostatečnou základní orientaci v problematice, které jsou nezbytné pro jeho samostatnou praktickou práci, rozvíjení vlastních odborných poznatků i další jejich prohlubování samostudiem odborné literatury.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou poznatky a přehled způsobů a metod provádění úprav vlastností horninového prostředí (zemin, zvětralých a skalních hornin). Podrobně jsou uvedeny metody dočasné a trvalé úpravy, principy metod a okolnosti jejich použití. Pozornost je věnována následujícím metodám úpravy: odvodnění, hutnění, konsolidaci, mísení, injektování, vyztužování, kotvení a zmrazování. Každá metoda je dokumentována řadou praktických aplikací, realizovaných na geotechnických konstrukcích povrchových, podpovrchových a podzemních staveb.

Povinná literatura:

Hobst L., Zajíc J.: Kotvení hornin. SNTL Praha, 1975 Exner K.: Speciální metody ražení. Učební texty - ES VŠB Ostrava, 1983 Verfel J.: Injektování hornin a výstavba podzemních stěn. MÚS Bradlo, Bratislava 1992, ISBN 80-7127-043-1

Doporučená literatura:

Hobst L., Zajíc J.: Kotvení hornin. SNTL Praha, 1975 Exner K.: Speciální metody ražení. Učební texty - ES VŠB Ostrava, 1983 Verfel J.: Injektování hornin a výstavba podzemních stěn. MÚS Bradlo, Bratislava 1992, ISBN 80-7127-043-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí plnit povinnosti předepsané platnými studijními předpisy. 70% účast na cvičeních, splnění programu úkolů cvičení

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0201 MH&Z Mechanika hornin a zemin Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Témata přednášek: 1.Historie - Účel – Rozdělení metod „ÚPRAVY HORNIN A ZEMIN“, 2.Odvodňování 3.Hutnění 4.Konsolidace 5.Náhrada – Mísení - Cementace 6.Vápnění - Stabilizace vápnem 7.Vyztužování zemin 8.Kotvení hornin 9.Injektování 10.Trysková injektáž 11.Zmrazování 12.Ostatní metody Cvičení: 1. Odvodnění jámy. 2. Těsnící injektáž jámy. 3. Konsolidace zemního prostředí. 4. Ztužování zemního prostředí. 5. Zapažení - stabilizace nesoudržného nadloží podzemního díla zpevňující injektáží. 6. Kotvení skalních horninových bloků nadloží a boků podzemního díla. 7. Tepelný výpočet zmrazování zvodnělého nesoudržného prostředí. Programy: 1. Odvodnění jámy. 2. Těsnící injektáž jámy. 3. Konsolidace zemního prostředí. 4. Ztužování zemního prostředí. 5. Zapažení - stabilizace nesoudržného nadloží podzemního díla zpevňující injektáží. 6. Kotvení skalních horninových bloků nadloží a boků podzemního díla. 7. Tepelný výpočet zmrazování zvodnělého nesoudržného prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  16
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 70% účast na cvičeních a řádně omluvená neúčast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadaných úkolů z teoretických výpočtových cvičení a absolvování praktických cvičení, nebo zpracování seminární práce na určené téma, pokud je tato aktivita obsahem cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní