224-0206/01 – Ražení a vyztužování podzemních děl (RDD)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
HOR60 prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenta s technologii ražení podzemních děl zejména malých příčných rozměrů(kolektory,štoly,vodovodní a stokové objekty,překopy a štoly) se zaměře- ním naklasické ražení pomocí vrtacích a trhacích prací.Součásí je návrh a dimenze výztužní konstrukce,strojní vybavení čelby a stanovení technologických časů trvání jednotlivých operací razícího cyklu.Závěr je věnován technologii kontinuálního ražení pomocí výložníkových razících strojů,tunelovacích strojů a razících štítů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na ražení a vyztužování podzemních děl. Seznamuje se stanovením základních parametrů pro ražení (velikost a tvar díla, posouzení geotechnických podmínek horninového prostředí) a výztužními konstrukcemi. Zejména seznamuje s klasickou technologií ražení s použitím vrtacích a trhacích prací, zabývá se rovněž problematikou mechanizovaného ražení výložníkovými stroji, tunelovacími stroji a razícími vrty. Je zamšřen na horizontální díla různého tvaru a velikosti, ražená v různých podmínkách (hloubka, účel, bezpečnost, anomálie horninového prostředí). Problematika ražení a hloubení svislých děl je probírána pouze okrajově. Student získá základní představu o technologiích ražení podzemních objektů s podrobnějšími znalostmi o tzv. klasickém ražení zejména liniových vodorovných děl (kolektorů, štol, tunelů). Získá základní znalosti pro stanovení komplexního technologického postupu s návrhem strojního a materiálového vybavení ražny, osády, určení technologických časů základních i pomocných operací razícího cyklu rezultující v časový harmonogram ražení. Naučí se dimenzi základních typů výztužních konstrukcí (dřevo, ocel, svorníky). Součástí je i platná bezpečnostní legislativa při ražení v podzemí.

Povinná literatura:

K. Exner: Ražení důlních děl I., II., VŠB Ostrava ES 1988 K. Exner: Návody ke cvičením z ražení, VŠB Ostrava ES 1983 K. Exner, M. Chudek et all: Algoritmizace a programování technických výpočtů v ražení podzemních děl

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J.[i] Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii.[/i] Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010. ISBN: 978-80-254-8542-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Povinné absolvovani předmětu trhací práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Podzemní dílo, jeho funkce a základní parametry - tvar a průřez. 2. Horninový masiv a jeho klasifikace pro ražení podzemních děl. 3. Výztužní materiály a konstrukce. 4. Stabilita důlních děl a výpočet výztužní konstrukce díla. 5. Základní rozdělení metod ražení podzemních děl a volba optimální metody. 6. Hlavní a vedlejší operace razícího cylu klasického ražení. 7. Organizace práce při ražení, využití výpočetní techniky, technická dokumentace ražení. 8. Ražení v anomálních podmínkách. 9. Ražení úklonných podzemních děl. 10. Ražení proniků podzemních děl - odbočky, kříže, vidlice. 11. Ražení prostorných důlních děl a podzemních staveb velkých průřezů. 12. Základní kriteria mechanického rozpojování podzemních děl. 13. Ražení výložníkovými razícími stroji - kombajny. 14. Ražení tunelovacími (plnoprofilovými stroji a razícími štíty. Cvičení: 1. Návrh parametrů dřevěné rámové výztuže podzemního díla (malý průřez, malá hloubka pod povrchem). 2. Návrh parametrů plošné betonové výztuže pro podzemní dílo kruhového průřezu raženého ve velké hloubce. 3. Komplexní návrh klasické technologie pro ražení podzemního díla menšího příčného průřezu (< 16 m2) - návrh a výpočet výztužní konstrukce (ocelová rámová výztuž) - technologický postup trhacích prací - návrh strojního vybavení a výpočet technologických časů hlavních operací razícího cyklu (vrtání, odstřel, odkliz rubaniny, vyztužování) - pomocné operace razícího cyklu (separátní větrání, voda, vzduch, výstroj) 4. Komplexní návrh technologického postupu při klasickém ražeí liniového podzemního díla s průřezem větším 16 m2 (dtto bod 3.) (výztuž: svorníky + SB). Programy: 1. Dimenze dřevěné rámové výztuže podzemního díla. 2. Dimenze betonové výztuže podzemního díla. 3. Návrh technologického postupu ražení podzemního díla - kolektoru klasickou technologií ražení. 4. Návrh technologie ražení liniového díla většího příčného průřezu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku