224-0207/02 – Podzemní stavitelství (PS)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALD20 prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta se základní strukturou a obsahem podzemnho stavitelství,jeho vazbami na absolvované discipliny stavebního,přírodovědního a geotechnického charakteru.Výuka bude vedena tak,aby student pochopil základní principy výstavby podzemních děl,dovedl aplikovat tyto principy do praxe a získal dostatečné návyky pro řízení výstavby ve složitém přírodním prostředí s využitím analýzy poznatků o tomto prostředí.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Předmět je základním geotechnickým předmětem syntetizujícím předchozí získané poznatky z oblasti rozpojování hornin, technologie ražení a vyztužování podz. děl a dalších disciplin. Kromě problematiky projektování základních parametrů podz. staveb (velikost, tvar) se zabývá především problematikou metod ražení tunelů a kaveren, jejich vyztužováním, větráním a rekonstrukcí a hodnocením horninového prostředí. Značná pozornost je věnována problematice strojního ražení tunelů v obtížných přírodních podmínkách (štítování, protlačování, mikrotuneling apod.). Předmět úzce souvisí s předmětem "Mechanika podzemních konstrukcí".

Povinná literatura:

Aldorf a kol.: podzemní stavby a zakládání staveb - vybrané kapitoly. ES VŠB-TU 1993 Ostrava Barták J.: Podzemní stavby. ČVUT Praha Szechy J.: The Art of Tunelling. Akademia Kiado Budapest Müller G.: Der Felsbau. Springer Verlag

Doporučená literatura:

Časopis " Tunel" -vydavatel CZTA (čtvrtletník)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0203 TP Trhací práce a rozpojování hornin Doporučená
224-0204 EG Environmentální geotechnika Doporučená
224-0206 RDD Ražení a vyztužování podzemních děl Doporučená
224-0209 GM Geotechnický monitoring Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam podzemního stavitelství pro civilizaci a řešení ekologických úkolů, historie a vývoj podzemních staveb. 2. Rozdělení podzemních staveb; projektové parametry tunelů, IG průzkum a sklasifikační systémy. 3. Technologie ražení podzemních staveb, rozdělení, mikrotunelling; další metody. 4. Klasické tunelovací metody. 5. Metody ražení kaveren, hloubené podzemní stavby. 6. NATM - teorie a praxe. 7. Výztuže podzemních staveb, navrhování a realizace. 8. Větrání podzemních staveb, osvětlování. 9. Odvodňování podzemních staveb, izolace proti vodě. 10. Rekonstrukce podzemních staveb, diagnostika staveb. 11. Monitoring v podzemním stavitelství. 12. Organizace a bezpečnost práce v podzemním stavitelství. 13. Vlivy tunelování na povrch. 14. Přednáška odborníků z praxe, rizika podzemních staveb, financování. Cvičení: 1.-3. týden: Tunelářské systémy klasifikace horninového prostředí. 4. Projektové zásady a parametry pro podzemní stavby (silniční a železniční tunely, kolektory, štoly). 5. Návrh ražení a vyztužení průzkumné štoly vč. harmonogramu ražení - 1. program 6. dtto 7. Statické posouzení průřezu tunelu a výztuže pomocí programových systémů (Tunel, Plaxis, Flac). 8. dtto 9. Zadání komplexního programu pro ražení tunelu (silniční tunel, železniční tunel, kolektor - 2. program

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  17
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 70% účast na cvičeních a řádně omluvená neúčast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování zadaných úkolů z teoretických výpočtových cvičení a absolvování praktických cvičení, nebo zpracování seminární práce na určené téma, pokud je tato aktivita obsahem cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.