224-0208/02 – Zakládání ve složitých podmínkách (ZSP)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Hynek LahutaGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAH43 doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta
STO118 Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent by měl navrhnout a posoudit základové konstrukce ve složitých geotechnických podmínkách (poddolovaná území, sesuvná území, na neúnosných základových půdách, apod.) spadající do třetí geotechnické kategorie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na základní studium problematiky zakládání staveb a rozšiřuje získané znalosti v oblastech hlubinného zakládání, zejm. při aplikaci pilotových základů. Kromě technologie pilotování obsahuje rozšířené poznatky z oblasti navrhování pilot podle 1. a 2. mezního stavu, problematiku skupinových pilot a pilotových roštů. Kromě těchto otázek rozvíjí poznatky z oblasti zlepšování vlastností zemin, zakládání v sesuvných územích, problematiky zakládání na násypech a odvalech, vč. metodik zjišťování mechanických vlastností těchto materiálů.

Povinná literatura:

Masopust J.: Speciální zakládání staveb, 1. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2004, 141 s. Masopust J.: Speciální zakládání staveb, 2. díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2006, 150 s. Rozsypal A.: Kontroloní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: JAGA, 2001, 198 s. ISBN ISBN: 80-88905-44-3. Turček P. a kol.: Zakládání staveb. Bratislava: JAGA, 2005, 302 s. ISBN ISBN 80-8076-023-3. Masopust J.: Navrhování základových a pažících konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2012, 220 s. ISBN 978-80-87438-31-2. Masopust J. a kol.: Rizika prací speciálního zakládání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011, 116 s. ISBN 978-80-87438-10-7. Neset K.: Vlivy poddolování. SNTL, Praha 1984. Masopust J.: Vrtané piloty. Čeněk a Ježek, Praha 1995.

Doporučená literatura:

Bradáč J.: Učinky poddolování a ochrana objektů. DT Ostrava 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu: - povinná účast ve cvičeních (max. 30 % oml. neúčast) - odevzdání vypracovaných programů - aktivita ve cvičeních, průběžná kontrola přípravy formou krátkých testů (bodování) - stanovení min. počtu bodů z kontrolních testů - při zahájení výuky Zkouška: - písemná příprava 5 příkladů (35 bodů) z problematiky probírané na cvičeních a 3 teoretických otázek (30 bodů) z témat, která jsou studentům předkládána na konci každé přednášky

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
224-0202 ZS Zakládání staveb Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Obsah přednášek a cvičení. Hlubinné základy (studně, kesony, podzemní stěny). 2. Interakce piloty a základové půdy, sedání vrtaných pilot, výpočet únosnosti svislých osamělých pilot podle 2. skupiny mezních stavů. 3. Technologie provádění vrtaných pilot. 4. Únosnost osamělých svisle zatížených vrtaných pilot. 5. Výpočet únosnosti svislých osamělých pilot, únosnost vrtaných vodorovně zatížených pilot. 6. Sklony svahů stavebních jam, odvodnění stavebních jam. 7. Návrh hlubinných základů dle EC7. 8. Speciální způsoby zakládání 9. Přednáška odborníka z praxe - case histories. Cvičení: 1. stabilita stěn rýhz pro podzemní stěnu 2. Výpočtová únosnost pilot ze zatěžovacích zkoušek a s použitím pevnostních parametrů základové půdy 3. Stabilita stěn stavební jámy 4. Povrchové odvodnění stavebních jam 5. Hlubinné odvodnění stavebních jam 5. výpočtová únosnost pilot zahloubených do stlačitelného podloží 6. sedání vrtané piloty 7. Návrh pilotového základu s více pilotami 8. projekt

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství (S02) Geotechnika a podzemní stavitelství GPS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku