224-0209/01 – Geotechnical Monitoring (GM)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRU30 doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2
Part-time Credit 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- introduce the concept of a geotechnical monitoring - formulate the basic principles of general objectives and methods of geotechnical monitoring - to characterize the different methods and geotechnical measurements, comparison of the methods - formulate and discuse the geotechnical monitoring design for the various type of geotechnical and underground structures - analysis of options, evaluate the results of geotechnical monitoring

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Terrain work

Summary

The course includes basic principles of geotechnical monitoring, basic principles of monitoring systems and an overview of methods and instrumentation equipment that can be used for monitoring stress in the rock or the environment. the reinforcement, reinforcement loads, deformations, subsidence, water pressure, water flow, seismic activity, radon (load cells, inclinometers, konvergometry, extensometer, piezometer, settlement of sensors, indicators of water flow, etc.). In this course, students are also acquainted with the design of monitoring for various types of underground structures, slopes and embankments, and treatment options resulting monitoring data, including any back analysis.

Compulsory literature:

Dunnicliff, J. Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance, John Wiley 1988, ISBN 0-471-00546-0.

Recommended literature:

R.S. Sinha: Underground Structures (Design and Instrumentation), Elsevier 1989 J.A. Franklin, M.B. Dusseault: Rock Engineering, Mc Graw-Hill Publishing Company 1989

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Geotechnický monitoring, jeho hlavní funkce a součásti. 2. základní principy měřících systémů kontrolního sledování. 3. Měření původní napjatosti horninového masivu - metody deformač¨ní, kompenzační, odlehčovací, hydrofracturing. 4. Konvergenční měření, měření vzniku a deformačních projevů trhlin a poruch. 5. Extenzometrická a inklinometrická měření, monitorování posunů horniny pomocí křehkých vodičů. 6. Monitorování podzemní vody - sledování vodních tlaků a směru proudění podzemní vody. 7. Monitoring napětí a zatížení výztuže. 8. Monitorování sedání a velkých deformací, kontrolní sledování teploty. 9. Kontrolní sledování seismické aktivity a radonu. 10. Projektování monitoringu podzemních staveb. 11. Projekt monitoringu svahů a násypů. 12. inverzní analýza, princip a metody. Cvičení: 1. Realizace konvergenčních měření, jejich vyhodnocení. 2. Inklinometrická měření - realizace a jejich vyhodnocení. 3. Monitoring relativních posunů ve směru osy vrtu - extenzometrická měření. 4. Monitoring tlaku vody pomocí piezometrů. 5. praktické seznámení s možnostmi monitoringu napětí a zatížení - přímé a nepřímé metody. 6. Návrh systému monitoringu pro podzemní stavby. 7. návrh systému monitoringu svahů a násypů. 8. Inverzní výpočet, program INVERZET. 9. Zápočtový test, zápočet. Programy: 1. Realizace inverzního výpočtu pro stanovení přetvárných charakteristik horninového prostředí. 2. Návrh projektu monitoringu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 35  0 3
        Written exam Written test 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnics K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.