224-0211/01 – Driving and Blasting Works (TP a RDD)

Gurantor departmentDepartment of Geotechnics and Underground EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Objectives: To learn the basics of a mined underground small lateral dimensions (run- would drift) with a focus on using conventional excavation by drilling and blasting. The design of the basic parameters of the technological process blasting design and dimensions of reinforcement works, the machinery equipment of the face and setting times of each technological cycle of tunneling operations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na rozpojování hornin při ražení podzemních objektů tzv. klasickou technologií pomocí vrtacích a trhacích prací. Seznamuje se sortimentem prostředků trhací techniky, roznětem náloží a metodikou stanovování základních parametrů odstřelů. Dále je zaměřen na ražení a vyztužování podzemních děl. Seznamuje se stanovením základních parametrů pro ražení (velikost a tvar díla, posouzení geotechnických podmínek horninového prostředí) a výztužními konstrukcemi. Zejména seznamuje s klasickou technologií ražení s použitím vrtacích a trhacích prací, zabývá se rovněž problematikou mechanizovaného ražení výložníkovými stroji, tunelovacími stroji a razicími vrty. Je zaměřen na horizontální díla různého tvaru a velikosti, ražená v různých podmínkách (hloubka, účel, bezpečnost, anomálie horninového prostředí). Problematika ražení a hloubení svislých děl je probírána pouze okrajově. Student získá základní představu o technologiích ražení podzemních objektů s podrobnějšími znalostmi o tzv. klasickém ražení zejména liniových vodorovných děl (kolektorů, štol, tunelů). Získá základní znalosti pro stanovení komplexního technologického postupu s návrhem strojního a materiálového vybavení ražby, osády, určení technologických časů základních i pomocných operací razícího cyklu rezultující v časový harmonogram ražení. Naučí se dimenzi základních typů výztužních konstrukcí (dřevo, ocel, svorníky, beton). Součástí je i platná bezpečnostní legislativa při ražení v podzemí.

Compulsory literature:

Johansen, J. Modern trends in tunneling and blasting design. Rotterdam, A.A. Balkema 2000. ISBN: 90-5809-313-5 Hustrulid, W. Blasting principles for open pit mining. Rotterdam, A.A. Balkema 1999. Volume 2.ISBN: 90-5410-460-0

Recommended literature:

Bhandari, S. Engineer Rock Blasting Operations. Rotterdam, A.A. Balkema, 1997. ISBN: 90-5410-658-1. Jimeno E. Lopez, Jimino C. Lopez, Carcedo Ayala. Drilling and Blasting of Rocks. Taylor & Francis, 1995. ISBN: 9054101997.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

At least 70% attendance at the exercises. Absence, up to a maximum of 30%, must be excused and the apology must be accepted by the teacher (the teacher decides to recognize the reason for the excuse). Tasks assigned on the exercises must be hand in within the dates set by the teacher.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: 1st Definition of course, the basic parameters of the underground workings. Main operations excavation cycle. 2nd Excavation rock by blasting, blasting equipment technology. 3rd Theory of disintegration of rock explosion. Firing charges. Basic data on blasting work. 4th Cuts, the technology of blasting in underground structures. 5th Blasting work for mining. Harmful effects of the explosion. Methods of contour blasting work. 6th Drilling and drilling hand cars and kits during the excavation of underground workings. 7th Muck hauling equipment. Removal of the sinking funds. 8th Removal of rock excavation in various systems, Removal of rocks during excavation. 9th Support construction of underground works. Reinforcement frame, surface, bolts and combined. 10th Technology reinforcing frame and surface reinforcement. 11th Organization of work during the excavation and dredging. Using computer technology to design and management of stamping. 12th Basic stamping spacious mining works and underground engineering. 13th Overview of continuous excavation and dredging methods. 14th Systematic methods of shaft sinking. Technology of digging the pits. Exercise: 1st Assignment and termination 1 Program - chemistry of explosives. 2nd Entering the second Program - Passport blasting for excavation of the line underground work. 3 to 6 2nd Processing program. 7th Screening of professional and educational films. 8th Entering the third program - Technological process of excavation of the underground work of a small section (the gallery, collector, crosscut, etc.). 9 to 14 Processing third program. Programs: 1st Chemistry of explosives 2nd Passport blasting for excavation work of the line underground. 3rd Technological process of underground excavation works, including a small section. dimension with welded construction, with the design parameters of blasting, and mechanical design equipment, material times, the determination of technological times the main and auxiliary tunneling operations in the cycle, timetable stamping.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R003) Geological Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner