224-0211/03 – Ražení a trhací práce (TP a RDD)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
KAL05 prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit základy technologie ražení podzemních děl malých příčných rozměrů(chod- by,překopy úpadnice,štoly) se zaměřením na klasické ražení pomocí vrtacích a trhacích prací.Součástí je návrh základních parametrů technologického postupu trhacích prací,návrh a dimenze výztuže díla,návrh strojního vybavení čelby a stano- vení technologických časů jednotlivých operací razícího cyklu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na rozpojování hornin při ražení podzemních objektů tzv. klasickou technologií pomocí vrtacích a trhacích prací. Seznamuje se sortimentem prostředků trhací techniky, roznětem náloží a metodikou stanovování základních parametrů odstřelů. Dále je zaměřen na ražení a vyztužování podzemních děl. Seznamuje se stanovením základních parametrů pro ražení (velikost a tvar díla, posouzení geotechnických podmínek horninového prostředí) a výztužními konstrukcemi. Zejména seznamuje s klasickou technologií ražení s použitím vrtacích a trhacích prací, zabývá se rovněž problematikou mechanizovaného ražení výložníkovými stroji, tunelovacími stroji a razicími vrty. Je zaměřen na horizontální díla různého tvaru a velikosti, ražená v různých podmínkách (hloubka, účel, bezpečnost, anomálie horninového prostředí). Problematika ražení a hloubení svislých děl je probírána pouze okrajově. Student získá základní představu o technologiích ražení podzemních objektů s podrobnějšími znalostmi o tzv. klasickém ražení zejména liniových vodorovných děl (kolektorů, štol, tunelů). Získá základní znalosti pro stanovení komplexního technologického postupu s návrhem strojního a materiálového vybavení ražby, osády, určení technologických časů základních i pomocných operací razícího cyklu rezultující v časový harmonogram ražení. Naučí se dimenzi základních typů výztužních konstrukcí (dřevo, ocel, svorníky, beton). Součástí je i platná bezpečnostní legislativa při ražení v podzemí.

Povinná literatura:

Exner K.: Ražení důlních děl I., II., VŠB Ostrava ES 1988 K. Exner, J. Horký: Trhací práce a ražení důlních děl, VŠB Ostrava ES 1986 Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhací technika, Ostrava Montanex 1997 Exner K.: Návody z ražení důlních děl, VŠB Ostrava 1985

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J.Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii. Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010. ISBN: 978-80-254-8542-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vymezení předmětu, základní parametry podzemních děl. Hlavní operace razicího cyklu. 2. Rozpojování hornin trhací prací, prostředky trhací techniky. 3. Teorie rozpojování horniny výbuchem. Roznět náloží. Základní údaje o trhací práci. 4. Zálomy, technologie trhacích prací v podzemních dílech. 5. Trhací práce při dobývání. Sˇkodlivé účinky výbuchu. Metody obrysové trhací práce. 6. Vrtání ruční a vrtacími vozy a soupravami při ražení podzemních děl. 7. Nakládání a odtěžení horniny při ražení. Prostředky odklizu při hloubení. 8. Odkliz horniny při různých systémech odtěžení, odkliz horniny při hloubení. 9. Výztužní konstrukce podzemních děl. Výztuže támové, plošné, svorníkové a kombinované. 10. Technologie vyztužování rámových a plošných výztuží. 11. Organizace práce při ražení a hloubení. Využití výpočetní techniky při projektování a řízení ražení. 12. Základy ražení prostorných děl horninckých a podzemního stavitelství. 13. Přehled kontinuálních způsobů ražení a hloubení. 14. Systematika metod hloubení jam. Technologie hloubení jam a dovrchního ražení vertikálních děl. Cvičení: 1. Zadání a ukončení 1. programu - Základní výbušinářské charakteristiky výbušin. 2. Zadání 2. programu - Pasport trhací práce pro ražení liniového podzemního díla. 3.-6. Zpracování 2. programu. 7. Promítání odborných a výukových filmů. 8. Zadání 3. programu - Technologický postup ražení podzemního díla malého průřezu (štola, kolektor, překop apod.). 9.-14. Zpracování 3. programu. Programy: 1. Chemismus výbušin 2. Pasport trhacích prací pro ražení liniového podzemního díla. 3. Technologický postup ražení podzemního díla malého průřezu vč. dimenze výztužní konstrukce, s návrhem parametrů trhací práce, návrhem strojního a materiálového vybavení ražy, určení technologických časů hlavních a pomocných operací razícího cyklu rezultující v časový harmonogram ražení.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.