224-0214/01 – Trhací práce na lomech (TPL)

Garantující katedraKatedra geotechniky a podzemního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR01 Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
KOR50 doc. Ing. Robert Kořínek, CSc.
PIN078 Ing. Miroslav Pinka
STO118 Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin výbuchem náloží průmyslových trhavin. Součástí studia je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží apod., je obsah zaměřen především na rozpojování hornin při hromadných primárních těžebních odstřelech na povrchových dolech a lomech vč. návrhu geometrických a výbušinářských parametrů odstřelů. Stručně se zabývá i použitím trhavin při ražení podzemních liniových objektů. Součástí výuky je i posouzení škodlivých a nežádoucích účinků odstřelů (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zjm. v oblasti trhacích prací. Předmět doplňuje kapitola trhacích prací s řízeným výlomem a základy destrukčních trhacích prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku rozpojování hornin výbuchem náloží průmyslových trhavin. Součástí studia je sortiment prostředků trhací techniky, jejich užitné vlastnosti a způsob manipulace s nimi. Po teoretickém základu mechanizmu rozpojení, roznětu náloží apod., je obsah zaměřen především na rozpojování hornin při hromadných primárních těžebních odstřelech na povrchových dolech a lomech vč. návrhu geometrických a výbušinářských parametrů odstřelů. Stručně se zabývá i použitím trhavin při ražení podzemních liniových objektů. Součástí výuky je i posouzení škodlivých a nežádoucích účinků odstřelů (tlaková vlna, rozlet, toxické zplodiny, seismické účinky). Nezbytnou součástí předmětu je i příslušná legislativa zjm. v oblasti trhacích prací. Předmět doplňuje kapitola trhacích prací s řízeným výlomem a základy destrukčních trhacích prací.

Povinná literatura:

Dojčár O., Horký J., Kořínek R.: Trhacia technika. Montanex Ostrava 1997 Horký J.: Trhací práce a rozpojování hornin. ES VŠB 1979 Horký J., Kořínek R.: Návody ke cvičením z Trhacích prací. ES VŠB 1978 Zákonné normy a předpisy ČR problematice trhacích prací

Doporučená literatura:

Pravda, V., Bětík, J.[i] Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii.[/i] Jesenice u Prahy: Montanika o.s., 2010. ISBN: 978-80-254-8542-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu trhací práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do discipliny - historie rozpojování, základní pojmy, program výuky. 2. Klasické a neklasické rozpojování hornin. 3. Trhací práce - prostředky trhacích prací, vlastnosti a manipulace s nimi. 4. Roznět trhavinových náloží - princip, zapojení, vhodnost a jistota roznětu, nežádoucí roznět, milisekundová trhací technika. 5. Teorie rozpojování hornin výbuchem. 6. Základní parametry odstřelů. 7. Hromadné odstřely na povrchu - systematika, použití. 8. Stanovení základních parametrů clonových a plošných odstřelů. 9. Stanovení základních parametrů komorových odstřelů. 10. Technologie šetřící (obrysové trhací práce) - metody, principy, stanovení základních parametrů. 11. Sekundární trhací práce. 12. Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlak. vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky). 13. Základy destrukčních trhacích prací. Cvičení: Ve cvičení určování základních parametrů odstřelů klasického rozpojování trhací prací, hromadných odstřelech na povrchu a při ražení podzemních děl v rozdílných podmínkách s využitím výpočetní techniky a dostupného software. 1. Výbušinářské charakteristiky jednoduchých výbušin. 2. Posouzení elektrického roznětu zadaného počtu a druhu elektrických rozbušek a zdroje elektr. roznětného impulzu. 3. Technologický postup trhacích prací při ražení liniového podzemního díla malého průřezu (štola, kolektor apod.). 4. Technologický postup trhacích prací př hromadném odstřelu na povrchu, vč. stanovení základních parametrů odstřelů. 5. Technologický postup při nátřasné trhací práci v lomech a dolech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku